Mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe – ILANA d.d.
Objavljeno: 20. 07. 2022

Vsebina mnenja poslovodstva glede prevzemne ponudbe zajema več aspektov:

 

  1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe
  2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe
  3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik
  4. Izjava, ali nameravajo člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti
  5. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba

 

Več podrobnosti si lahko preberete v spodnjem dokumentu:

 

 220720.MnenjePoslovodstva-CiljnaDruzbaILAR-34ZPre1.pdf ( kB)

 

Prevzemno ponudbo in prospekt si lahko pogledate na povezavi tukaj.

Nazaj na novice