Odprite trgovalni račun

Obiščite eno izmed naših poslovalnic in uredite vse potrebno za pričetek trgovanja.

Trgujte

Omogočamo vam dostop in trgovanje na Ljubljanski borzi ter vseh pomembnejših svetovnih kapitalskih trgih.

Bodite v stiku
z borznim svetom

Naročite se na novice in zanimivosti s področja financ.

ILIRIKA je med najbolj uglednimi in aktivnimi borznoposredniškimi družbami z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. S posredovanjem pri nakupu in prodaji delnic, obveznic in drugih finančnih instrumentov vam omogočamo uresničevati priložnosti za dobiček na domačem in tujih trgih.

 

Vaše naložbene cilje vam pomagamo dosegati tudi s financiranjem nakupa vrednostnih papirjev. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.

Povezujemo vas s celim svetom naložbenih priložnosti.

Omogočamo vam dostop do več kot 50 mednarodnih borz.

Borzni posrednik na vaši strani.

Spremljamo poslovanje podjetij, trge in tržne razmere ter vam nudimo vso podporo pri odločanju, ki jo potrebujete.

 • Tedenski komentar trgov

  Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih.

 • Komentarji in analize

  Analize finančnih instumentov in strokovni komentarji naših analitikov

Prijava na e-novice ILIRIKA

Postanite vlagatelj.

Vlaganje na kapitalskih trgih ponuja vedno nove priložnosti za rast. Medtem, ko obrestne mere depozitov na bankah padajo in ob vezavi vaših sredstev omogočajo le ohranjanje obstoječe vrednosti premoženja, ponujajo finančni trgi likvidne investicijske priložnosti z rednimi dividendnimi donosi. V Iliriki vam ponujamo širok nabor investicijskih priložnosti po konkurenčnih pogojih.

 • Delnice

 • Obveznice

 • ETF skladi

 • Komercialni zapisi

Postanite vlagatelj, pričnite trgovati.

Postopek odpiranja trgovalnega računa.

 

Osebno nas obiščite na sedežu ILIRIKE ali v kateri izmed naših poslovalnic, kjer vas bomo vodili skozi celoten postopek sklenitve pogodbe in odpiranja računa. S seboj potrebujete naslednje dokumente:

 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • davčna številka
 • številka bančnega računa

Komunikacija po vaši izbiri

Pri nas ste več kot stranka. Upoštevamo vaše želje in pričakovanja ter se trudimo za dolgoročno zadovoljstvo. Naročilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov lahko oddate, kakor vam je najbolj udobno.

Zaupanje je rezultat več kot 25 let izkušenj. Stopite v prihodnost z nami.

Vprašanja in odgovori

Obiščite nas v eni izmed poslovalnic, kjer vas bomo vodili skozi celoten postopek sklenitve pogodbe in odpiranja računa. S seboj potrebujete naslednje dokumente:


Fizične osebe:

 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
 • davčna številka,
 • številka bančnega računa.

 

Domače pravne osebe:

 • izpis iz registra (Ajpes), ki ni starejši od 3 mesecev,
 • dokumentacija, ki dokazuje lastništvo pravne osebe, razčlenjeno do končnega lastnika,
 • davčna številka pravne osebe,
 • številka bančnega računa pravne osebe,
 • veljaven osebni dokument in davčna številka zakonitega zastopnika.

Ne, borzne transakcije z vrednostnimi papirji lahko uredite preko telefona ali preko spletne trgovalne postaje, v kolikor imate vklopljeno to opcijo.

Denarna sredstva so knjižena na vašem trgovalnem računu. Denarna sredstva se vam nakazujejo avtomatično, razen če s posebno izjavo z ILIRIKO d.d. sklenete, da se denarna sredstva od prodanih delnic avtomatsko ne nakazujejo na vaš osebni račun.

Delnice niso prikazane v portfelju v primeru, če so delnice knjižene na registrskem računu pri KDD d.d. ali na trgovalnem računu pri drugem članu Ljubljanske borze oziroma pri drugi borzno posredniški hiši. Vse delnice na trgovalnem računu, odprtem pri Iliriki, so vidne v portfelju. Lahko pa delnice iz drugih borznih hiš prenesete na Iliriko in bodo prav tako vidne v ILIRIKA ONLINE.

Prenos delnic iz registrskega računa na trgovalni račun lahko uredite s podpisom KDD obrazca za prenos na sedežu ILIRIKE.

Prenos delnic iz trgovalnega računa druge borznoposredniške hiše na trgovalni račun ILIRIKE lahko opravite s podpisom posebnih KDD obrazcev. Najprej morate odpreti trgovalni račun pri ILIRIKI, nato pa odpisane KDD obrazce posredovati borznoposredniški hiši, kjer ste imeli doslej delnice, in ILIRIKI. Vse potrebne obrazce in dodatne informacije o prenosu delnic vam poda naš svetovalec.

Denarna sredstva za nakup finančnih instrumentov nakažite na spodnji račun:

 

ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana

transakcijski račun za stranke: SI56 1010 0006 1529 035 odprt pri banki Banka Intesa Sanpaolo d.d.

BIC koda banke: BAKOSI2X

sklicna številka: 00 - številka pogodbe za borzno posredovanje

koda namena plačila: SECU

namen plačila: Nakup finančnih instrumentov

Sredstva, namenjena za nakup vrednostnih papirjev, bodo v vašem portfelju prikazana takoj po prejemu vašega nakazila na naš transakcijski račun.

Napoved vloži do 28. februarja tekočega leta davčni zavezanec, ki je v preteklem letu odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone.

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov mora davčni zavezanec vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, razen davčnega zavezanca, ki je nerezident. Nerezident mora vložiti napoved v petnajstih dneh od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, razen kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu. V tem primeru lahko nerezident vloži napoved do 28. februarja za preteklo leto.

Davčni zavezanec mora napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov vložiti pri davčnem uradu v kolikor napoved obsega do 10 popisnih listov. Napoved, ki obsega nad 10 popisnih listov se obvezno vloži v elektronski obliki preko sistema eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si.

Na podlagi napovedi izda davčni organ odločbo o višini dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Navadno to lahko traja tudi dlje časa, v vsakem primeru pa pred zaključkom tekočega leta. Rok za plačilo davka je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

Davčni zavezanec mora do 28. februarja tekočega leta vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za prejšnje koledarsko leto, ne glede na to ali je ob odsvojitvi vrednostnih papirjev ustvaril izgubo.

Pri letnem obračunu dobička se upoštevajo tudi normirani stroški in provizije pri nakupnih in prodajnih transakcijah, in sicer v višini 1%.

Za dohodek iz kapitala se dohodnina izračuna in plača od davčne osnove po 25 % stopnji. Za vsakih dopolnjenih pet let imetništva kapitala se stopnja davka znižuje, tako da znaša po dopolnjenih:

 • petih letih imetništva kapitala: 20 %
 • desetih letih imetništva kapitala: 15 %
 • petnajstih letih imetništva kapitala: 0 %
 • Stopnja davka od obresti in dividend znaša 25 %.

Davčna obravnava je odvisna od individualnih okoliščin vsake stranke in se lahko v prihodnje spremeni.

 

Kontaktirajte borznega posrednika in za vaše finančno premoženje bomo našli primerno investicijsko pot za stabilno rast.

 

Ljubljana 01 300 24 61
Maribor 08 200 37 55
   

To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah ILIRIKE d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: ILIRIKA). Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o storitvah ILIRIKE in o tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti, ki so dostopni na spletni strani ILIRIKE in v poslovalnicah ILIRIKE. Storitve borznega posredovanja ILIRIKA opravlja le na pobudo stranke.