Uporabniku prijazna trgovalna platforma

 • Brezplačna uporaba
 • Trgovanje na vseh najpomembnejših svetovnih trgih
 • Brez minimalnega pologa za odprtje računa in minimalnega stanja na računu
 • Finančni koledar
 • Pregledna analitska orodja
 • 24urni dostop
 • Preprosta uporaba/oddaja naročil
 • Posojila za nakup vrednostnih papirjev

Varna trgovalna platforma

V Iliriki skrbimo za zaupanje in varnost naših strank, zato vam ponujamo skrbno izbran nabor finančnih instrumentov

 • Delnice
 • Obveznice
 • ETF skladi
 • Komercialni zapisi

Dostopna trgovalna platforma

Bodite v stiku s svetovnimi trgi. Na telefonu, tablici ali na računalniku.

Ilirika Online je intuitivna trgovalna platforma. Odprite demo račun in se prepričajte.

 

 

DEMO RAČUN

Napredna trgovalna platforma

Napredne trgovalne posebnosti ILIRIKE Online vas obveščajo o optimalni razpršenosti vašega portfelja in pomembnih finančnih dogodkih, kot sta prejem dividend in objava rezultatov podjetij.

Izobraževanje in svetovanje

Z vami smo vsak dan med 8:00 in 16:00, ter med 21:00 in 22:00.

 • Osebno svetovanje
 • Trgovalni nasveti
 • Analize trga in podjetij
 • Finančni koledar
 • Izobraževanje videovsebine

Tehnična podpora

Podpora pri odpiranju računa, uporabi platforme,

nakazilih sredstev, oddaji naročil

Ste pripravljeni na trgovanje?

Vprašanja in odgovori

Denarna sredstva za nakup finančnih instrumentov nakažite na spodnji račun:

 

ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d.

Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, Slovenia

IBAN: SI56 0292 4026 2175 377

Sklic: SI00 Št. Pogodbe o borznem posredovanju

SWIFT: LJBASI2X

Namen: Nakup finančnih instrumentov

Najpogostejša napaka je napačen vnos bodisi uporabniškega imena bodisi gesla. Pri vnosu gesel bodite še posebej pozorni pri razlikah med črkama O in o ter številko 0 (nič), med i in I, l in L ter številko 1 (ena).

ILIRIKA onemogoči dostop do trgovalne platforme ILIRIKA ONLINE v naslednjih primerih:

 

 • če je trikrat zaporedoma poskušen vstop z napačno vstopno kodo,
 • če je prijavljena izguba, kraja ali nepooblaščen dostop do vstopne kode,
 • če obstajajo razlogi za sum o možnosti nepooblaščenega dostopa do storitev ILIRIKA ONLINE.

 

V kolikor je bil vaš račun zaklenjen, nam prosim sporočite ter vam ga v čim krajšem možnem času odklenemo nazaj.

V kolikor prijava kljub pravilnemu vnosu uporabniškega imena in gesla ni mogoča, je potrebno ponovno aktiviranje vašega uporabniškega imena. Za pomoč se obrnite na sledeč način:

 

V kolikor ste oddali naročilo za tujino, je mogoče da sistem zaradi varnosti ne podpira avtomatskega prenosa na trg. Borzni posrednik bo v čim krajšem možnem času vaše naročilo prenesel na trg. V kolikor ste oddali naročilo za domači trg, je mogoče da ste ga oddali izven delovnega časa borze ter bo prenešeno na trg ko se borza ponovno odpre.

Naročilo oddate preko ikone Novo naročilo, pri čemer se vam bo pojavilo okno v katerega vnesete zahtevane podatke o izvršitvi naročila.

Tržno naročilo pomeni da se bo naročilo izvedlo takoj, ne glede na ceno ki je ponujena na trgu. Limitirano naročilo upošteva vašo zastavljeno ceno po kateri naj se naročilo izvrši ter se bo izvršilo šele ko bo možno naročilo izvesti pa vaši zadani ali boljši ceni.

Denarna sredstva so knjižena na vašem trgovalnem računu. Denarna sredstva se vam nakazujejo avtomatično, razen če s posebno izjavo z ILIRIKO d.d. sklenete, da se denarna sredstva od prodanih delnic avtomatsko ne nakazujejo na vaš osebni račun. Pri prenosu denarnih sredstev na vaš transakcijski račun, je potrebno tudi počakati na poravnavo borznih poslov, torej uradno izvedbo zamenjave denarnih sredstev za vrenostne papirje, ki pa ponavadi traja dva delovna dni.

Delnice niso prikazane v portfelju v primeru, če so delnice knjižene na registrskem računu pri KDD d.d. ali na trgovalnem računu pri drugem članu Ljubljanske borze oziroma pri drugi borzno posredniški hiši. Vse delnice na trgovalnem računu, odprtem pri Iliriki, so vidne v portfelju. Lahko pa delnice iz drugih borznih hiš prenesete na Iliriko in bodo prav tako vidne v ILIRIKA ONLINE.

Prenos delnic iz trgovalnega računa druge borznoposredniške hiše na trgovalni račun ILIRIKE lahko opravite s podpisom posebnih KDD obrazcev. Najprej morate imeti odprt trgovalni račun pri ILIRIKI, nato pa odpisane KDD obrazce posredovati borznoposredniški hiši, kjer ste imeli doslej delnice, in ILIRIKI. Vse potrebne obrazce in dodatne informacije o prenosu delnic vam poda naš svetovalec.

Denarna sredstva za nakupe vrednostnih papirjev, so vidna v vašem portfelju po prejemu denarja na naš račun.

Napoved vloži do 28. februarja tekočega leta davčni zavezanec, ki je v preteklem letu odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone. Ilirika brez izrecnega navodila tega ne stori samodejno za vse transakcije, le za tiste prihodke ki ste jih prejeli iz naslova dividend.

Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo odgovorili na vprašanja.  

Pokličite 01 300 24 61