Postopek upravljanja premoženja

 

Upravljanje premoženja temelji na medsebojnem zaupanju. Zato se v prvem koraku osebno, iskreno in poglobljeno pogovorimo o vaših naložbenih ciljih, času, v katerem jih želite uresničiti, ter tveganju, ki ste ga pri investiranju pripravljeni sprejeti. Dogovor povzamemo v osebnem finančnem načrtu, ki predstavlja temelj našega dolgoročnega sodelovanja.

 

Ključni del osebnega finančnega načrta je izbor pravilne naložbene politike, ki ustreza vašim pričakovanjem. Naložbene politike se razlikujejo v tem, kako visoke donose lahko pričakujete in v kolikšni meri je vaše premoženje izpostavljeno tveganju. Pomagamo se vam odločiti med politiko z nizkim (low risk), zmernim (normal risk) in visokim tveganjem (high risk). Po izboru sledi podpis in sklenitev pogodbe ter nakazilo sredstev na trgovalni račun.

 

Ne glede na izbrano naložbeno politiko je naš cilj doseganje nadpovprečnih donosov. To pomeni, da skušamo z aktivnim upravljanjem v vsakem trenutku dosegati boljše rezultate od tržnega povprečja (benchmarka). Izbor naložb, v katere investiramo vaše premoženje, poteka s t.i. top-down alokacijo. Začnemo z analizo širšega makro-ekonomskega okolja (regije, države), nadaljujemo z ožjim izborom sektorjev (industrij, panog) in končamo s podrobno analizo najbolj perspektivnih podjetij. Tako posrbimo za najprimernejšo sestavo vašega portfelja.

 

Razmere na trgih se spreminjajo iz minute v minuto, zato je hitro odzivanje ključno. Naši upravljavci skrbno spremljajo analize trgov, gospodarstev in izbranih podjetij. S pravočasno alokacijo premoženja med različnimi naložbenimi razredi (delnice, obveznice idr.) ohranjamo nadzor nad nihanjem vrednosti premoženja in skušamo dosegati boljše rezultate od tržnega povprečja (benchmarka).

 

Kadarkoli v delovnem času se lahko z vprašanji in komentarji obrnete na svojega osebnega upravljavca prek telefona in e-pošte ali se dogovorite za pogovor v živo. O dogajanju v vašem portfelju vas obveščamo z mesečnimi ali kvartalnimi poročili.

Želim sestanek

Ker gre pri upravljanju premoženja za individualni pristop, nam zaupajte svoje
podatke. Pristopili vam bomo nasproti, vam prisluhnili in svetovali.

Kontaktirajte nas in za vaše finančno premoženje bomo našli primerno investicijsko pot za stabilno rast.

Pokličite 01 300 22 68