Znesek vplačila

Minimalni znesek vpisa je 1.000 evrov, maksimalni pa 100.000 evrov.

Obrestna mera

Obrestna mera znaša 3,4 % letno.

Datum vpisa

Vpis ljudskih obveznic bo potekal med 1. in 16. februarjem 2024.

Ljudske obveznice Republike Slovenije

 

Nakup ljudskih obveznic, ki jih izdaja Republika Slovenija, lahko po ugodnih cenah opravite pri ILIRIKI borzno posredniški hiši preko spletne VIDEOIDENTIFIKACIJE od doma. Prav tako je nakup obveznic mogoč v poslovalnicah ILIRIKE v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu, ki bodo v ta namen odprte 6 dni v tednu, od ponedeljka do vključno sobote, med 8:00 in 19:00. Poleg naših poslovalnic bodo stranke lahko vpisale obveznice tudi v 109-ih izbranih poslovalnicah Pošte Slovenije

 

 

Za nakup obveznic je potrebno odpreti trgovalni račun (v kolikor ga še nimate). Poleg tega je potrebno pravočasno zagotoviti denarna sredstva na trgovalnem računu.

Vpis poteka med 1. in 16. februarjem.

 

Za odpiranje trgovalnega računa potrebujete:

 

1. Veljavni osebni dokument (potni list, osebna izkaznica ali vozniško dovoljenje)

2. Številka bančnega računa

3. Davčna številka

4. Enotna matična številka občana (EMŠO) ali KID koda

 

Videoidentifikacijo lahko opravite vsak delavnik od 08:00 do 20:00 ter v soboto od 08:00 do 16:00.

ODPRI RAČUN

 

Stroški nakupa

 

1. Strošek vodenja trgovalnega računa: Paket RS 15,00 EUR ob upoštevanju elektronskega poslovanja in elektronske komunikacije

2. Paket RS v primeru klasičnega obveščanja 28,00 EUR

3. Brez stroška ležarine in nadomestila za izplačilo kuponov (velja za nove in obstoječe stranke)

4. Stroški KDD-ja se zaračunajo skladno s cenikom KDD

 

Poseben cenik ILIRIKE za vodenje trgovalnega računa velja zgolj za nove stranke, ki bodo imele v portfelju samo obveznico z oznako RS94 kupljeno na primarni izdaji ali katerokoli kasnejšo državno obveznico izdano s strani Republike Slovenije namenjeno izključno fizičnim osebam. V primeru, da bo stranka v portfelj dodala katerikoli drug vrednostni papir zgoraj navedena ugodnost glede stroška vodenja trgovalnega računa za njih ne bo več veljala in se ji bo strošek vodenja trgovalnega računa zaračunal skladno z vsakokrat veljavnim cenikom ILIRIKE, ki je objavljen na naši spletni strani.

 

Kalkulator za Dekurzivno Vrednost

Informativni izračun stroškov
Davčno ugodna naložba

Pravila pri plačilu davka od izplačanih obresti za vrednostne papirje, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in bodo izdane v letih 2024, 2025 in 2026, so izenačena z obrestmi na denarne depozite pri bankah, kar pomeni, da bodo obresti skupaj z obrestmi iz denarnih depozitov do višine 1.000 evrov neobdavčene. Vse informacije v zvezi z dotično obdavčitvijo lahko najdete v Zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev - ZORFS.

Osnovni podatki izdaje

 

Izdajatelj:  Republika Slovenija
Država ponudbe:  Slovenija
Vrsta vrednostnega papirja:  Nematerializirana imenska obveznica vpisana v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se vodi pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o. 
Najvišji nominalni znesek izdaje:  250.000.000 EUR
Valuta v kateri bodo nominirane obveznice:  EUR
Nominalna vrednost ene obveznice (apoen):  1.000 EUR
Prodajna cena obveznice:  100,00 %
Ročnost:  3 leta
Način izplačila glavnice:  Glavnica se izplača enkratno na dan dospetja
Vrsta obrestne mere:  Fiksna
Izplačilo obresti:  Letno
Obrestna mera:  3,4 %
Uvrstitev na organiziran trg:  Ljubljanska borza d. d., Ljubljana. Imetniki obveznic RS94 bodo lahko začeli trgovati z obveznicami RS94 na Ljubljanski borzi z dnem, ko bodo obveznice RS uvrščene v trgovanje na Ljubljanski borzi.

Izdajatelj obveznice RS94 je Republika Slovenija, ki jamči za izplačilo glavnice in obresti.

Za vas smo pripravili najpogostejša vprašanja in odgovore v zvezi z izdajo obveznice, ki jih lahko najdete na tej povezavi.

 

Več podrobnosti si lahko ogledate na uradni spletni strani Ministrstva za finance.

Za več informacij glede ljudskih obveznic stopite v stik z nami

Pokličite nas med tednom od 8:00 do 19:00 ter v soboto od 9:00 do 19:00 na 

01 300 22 50 ali nam pišite na info@ilirika.si

 in z veseljem vam bomo pomagali.

 

Dodatne informacije Ministrstva za finance Republike Slovenije o obveznici RS94:
Ponudbeni dokument RS94
Obvestilo o možnosti vpisa obveznic RS94
Dodatna pojasnila o obveznicah za državljane, dopolnjena različica 1. 2. 2024

 

 

To je tržno sporočilo, ki je namenjeno informiranju vlagateljev in ni priporočilo ali nasvet za nakup ali prodajo finančnih instrumentov.

Nakup finančnih instrumentov predstavlja določeno tveganje; tudi nakup obveznic lahko za vlagatelja predstavlja tveganje, da bo vlagatelj ob zapadlosti ali prodaji prejel manj denarja, kot ga je v finančni instrument investiral.

ILIRIKA d.d. Ljubljana ne prevzema nobenih jamstev in tveganj v zvezi z naložbo v obveznice, zato vlagateljem in potencialnim vlagateljem priporočamo, da se seznanijo z vsemi oblikami tveganja in vsemi značilnostmi naložbe.

ILIRIKA d.d. Ljubljana nastopa v vlogi distributerja obveznic, za kar prejmemo distribucijsko provizijo od Ministrstva za finance v višini 0,1% od vpisanega zneska oz. dodeljene vrednosti obveznic. 

Pošta Slovenije je odvisni borznoposredniški zastopnik ILIRIKE d.d., Ljubljana.