VPIS DELNIC HRANILNICE LON d.d., KRANJ – ZAKLJUČEK PRVEGA KROGA VPISA IN OBJAVA RAZPONA EMISIJSKE CENE ZA DRUGI KROG VPISA
Objavljeno: 22. 11. 2021

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), v imenu in za račun družbe Hranilnica LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju: »Hranilnica LON«) objavlja informacije v zvezi s postopkom dokapitalizacije in vpisom delnic Hranilnice LON z oznako LONR.

 

Od vključno 08.11.2021 do vključno 22.11.2021 je potekal prvi krog vpisa delnic, ki je bil namenjen obstoječim delničarjem družbe skladno z njihovo prednostno pravico do vpisa novih delnic LONR. Obstoječi delničarji družbe so lahko v navedenem roku opravili vpis delnic, tako da so članu KDD, ki vodi njihov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, sporočili svojo odločitev glede uveljavljanja prednostnega upravičenja, s podajo vpisne izjave in opravili vplačila za vpisane delnice. Obstoječim delničarjem družbe, katerih vpis in vplačilo se šteje kot veljavno, bo skladno s Predstavitvenim dokumentom za prodajo delnic družbe Hranilnica LON d.d., Kranj z oznako LONR (v nadaljevanju: »Ponudbeni dokument«) posredovano Obvestilo o dodelitvi delnic.

 

Skladno s Ponudbenim Dokumentom ILIRIKA objavlja razpon emisijske cene v drugem krogu vpisa, kot je bil določen s strani uprave Hranilnice LON, h kateri je podal soglasje tudi nadzorni svet družbe.

 

Investitorji bodo v drugem krogu vpisa, ki bo trajal od vključno 23.11.2021 do vključno 30.11.2021 do 16. ure, lahko vpisali delnice Hranilnice LON z oznako LONR po emisijski ceni v razponu od vključno 75,00 EUR do vključno 85,00 EUR na delnico LONR.

 

ILIRIKA d.d., Ljubljana

Nazaj na novice