Sprememba pomembnega deleža v družbi ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.
Objavljeno: 06. 12. 2019

Družba ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo, d.d., Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 7096224000, ki jo zastopa predsednik upravnega odbora g. Igor Štemberger (v nadaljevanju: »ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.«) skladno s 147. členom Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI-1) javnost obvešča, da je dne 05.12.2019 s strani delničarja ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža iz katerega izhaja, da je delničar ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana dne 02.12.2019 presegel prag pomembnega deleža 50% v družbi ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d. in je postal imetnik 1.331.725 delnic z oznako IMZR, kar predstavlja 56,22% vseh glasovalnih pravic v družbi. ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d., javnost obvešča tudi, da je dne 05.12.2019 s strani delničarja ILIRIKA ZAVAROVANJE, zavarovalno zastopstvo d.o.o. prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža iz katerega izhaja, da se je delež delnic delničarja v družbi ILIRIKI MODRI ZVEZDI d.d. dne 02.12.2019 zmanjšal pod prag pomembnega deleža 5%, tako da je ILIRIKA ZAVAROVANJE, zavarovalno zastopstvo d.d. po odsvojitvi delnic imetnik 0 delnic z oznako IMZR ter imetnik 0% glasovalnih pravic v družbi ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d..

 

 

ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo d.d.

Igor Štemberger, predsednik upravnega odbora

Nazaj na novice