Sprememba pomembnega deleža v družbi ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.
Objavljeno: 28. 11. 2019

Družba ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo, d.d., Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 7096224000, ki jo zastopa predsednik upravnega odbora g. Igor Štemberger (v nadaljevanju: »ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.«) skladno s 147. členom Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI-1) javnost obvešča, da je dne 25.11.2019 s strani delničarja ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža iz katerega izhaja, da je delničar ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana skupaj s povezanimi osebami dne 21.11.2019 presegel prag pomembnega deleža 50% v družbi ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d. in je postal s povezanimi osebami imetnik skupaj 1.331.725 delnic z oznako IMZR, kar predstavlja 56,22 % vseh glasovalnih pravic v družbi. ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d..

 

ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo d.d.

Igor Štemberger, predsednik upravnega odbora

Nazaj na novice