Mnenje poslovodstva Ilirike modre zvezde d.d. o prevzemni ponudbi
Objavljeno: 07. 10. 2019

Upravni odbor družbe ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo, d.d. skladno s 34. členom Zakona o prevzemih objavlja mnenje poslovodstva o prevzemni ponudbe za delnice ciljne družbe z oznako IMZR.

Mnenje poslovodstva bo objavljeno najmanj do dne, ko bo ciljna družba prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o uspešnosti prevzemne ponudbe.

 

ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.

Predsednik upravnega odbora Igor Štemberger

 

Mnenje poslovodstva

Nazaj na novice