Sprememba pomembnega deleža v družbi ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.
Objavljeno: 06. 09. 2019

Družba ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo, d.d., Trdinova ulica 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 7096224000, ki jo zastopa predsednik upravnega odbora g. Igor Štemberger (v nadaljevanju: »ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d.«) skladno s 147. členom Zakona o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI-1) javnost obvešča, da je dne 03.09.2019 s strani delničarja ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža iz katerega izhaja, da je delničar ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana dne 28.08.2019 presegel prag pomembnega deleža 33% v družbi ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d. in je postal imetnik 828.594 delnic z oznako IMZR, kar predstavlja 34,98% vseh glasovalnih pravic v družbi. ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d., javnost obvešča tudi, da je dne 04.09.2019 s strani delničarja Mirka Gračana prejela obvestilo o spremembi pomembnega deleža iz katerega izhaja, da se je delež delnic delničarja Mirka Gračana v družbi ILIRIKI MODRI ZVEZDI d.d. dne 28.08.2019 zmanjšal pod prag pomembnega deleža 5%, tako da je Mirko Gračan po odsvojitvi delnic imetnik 0 delnic z oznako IMZR ter imetnik 0% glasovalnih pravic v družbi ILIRIKA MODRA ZVEZDA d.d..

 

 

ILIRIKA MODRA ZVEZDA, naložbe v gospodarstvo d.d.

Igor Štemberger, predsednik upravnega odbora

Nazaj na novice