Obvestilo o dosegu prevzemnega pragu pri prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe SANOLABOR, d.d.
Objavljeno: 08. 12. 2018

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana kot pooblaščeni član družbe SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »prevzemnik«), na podlagi 4. odstavka 21. člena Zakona o prevzemih objavlja obvestilo o dosegu prevzemnega pragu pri prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »ciljna družba«), objavljene dne 29.11.2018, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-17/2018-6 z dne 28.11.2018. Prevzemnik je prevzemni prag v višini 75% vseh delnic ciljne družbe, kar pomeni 75% delnic ciljne družbe, skupaj z delnicami ciljne družbe, ki jih prevzemnik že ima, dosegel 07.12.2018.

Nazaj na novice