Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe CELJSKI SEJEM d.d.
Objavljeno: 11. 12. 2018

ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika družbe MAX-RENT, poslovne storitve d.o.o. (v nadaljevanju: »prevzemnik«), in oseb s katerimi prevzemnik deluje usklajeno v skladu z 8. členom ZPre-1, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-15/2018-8 z dne 07.12.2018, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe CELJSKI SEJEM družba za organiziranje in prirejanje sejmov, športnih in kulturno zabavnih prireditev d.d., s poslovnim naslovom Dečkova cesta 1, 3000 Celje (v nadaljevanju: »CELJSKI SEJEM d.d.« ali »ciljna družba«).

 

Prevzemna ponudba se nanaša na 614.019 delnic ciljne družbe z oznako CESG in ISIN kodo SI0031103342 (v nadaljevanju »delnice CESG«), ki so navadne, prosto prenosljive, imenske, kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba zmanjšano za 296.571 delnic CESG, katerih imetnik je že prevzemnik in osebe, ki s prevzemnikom delujejo usklajeno. Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 317.448 delnic CESG, katerih imetnik niso prevzemnik in osebe ki s prevzemnikom delujejo usklajeno.

 

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe je 7,00 EUR.

 

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala.

 

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 11.12.2018 do vključno 08.01.2019, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

 

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženi »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe CELJSKI SEJEM d.d.«

 

Prevzemna ponudba je bila dne 08.12.2018 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

 

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD ter vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije.
 
Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.


Postopek sprejema prevzemne ponudbe


Če želite sprejeti prevzemno ponudbo in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti, v skladu z delovnim časom poslovalnice ILIRIKE, za sprejem prevzemne ponudbe lahko opravite:
•    v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE

 

Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:
•    veljaven osebni dokument,
•    davčna številka,
•    osebni bančni račun (bančna kartica),
•    KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).
 

Poslovalnice ILIRIKE

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon. - čet.: 08:00 - 17:30, pet.: 08:00 - 16:30
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon. - pet.: 08:00 - 12:00 in 12:30 - 16:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 48 52 pon., tor., čet., pet.: 09:30 - 13:30, sre.: 13:00 - 17:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

Nazaj na novice