Skupina Luka Koper
Objavljeno: 27. 11. 2018

Poslovanje skupine Luke Koper v prvih devetih mesecih letošnjega leta lahko ocenimo kot uspešno. Skupina je v tem obdobju poslovala boljše kot v preteklem letu in nad zastavljenim planom. Skupni pretovor skupine Luka Koper je v prvih devetih mesecih letošnjega leta znašal 18 milijonov ton blaga, kar je na ravni preteklega leta. Za 8% se je povečal pretovor kontejnerjev, za 9% pa pretovor avtomobilov. Prihodki skupine so bili v prvih devetih mesecih letošnjega leta v višini 168 milijonov EUR in so bili za 6% višji, kot v preteklem letu. Poslovni izid iz poslovanja je porastel za 29%, ob neupoštevanju izrednega dogodka (za poškodovano obalno mostno dvigalo) pa za 8%. EBITDA marža se je iz 40,9% v letu 2017 povišala na 46,8%. Skupina je dosegla čisti poslovni izid v višini 49 milijonov EUR, kar je za kar 22% več kot v preteklem enakem obdobju. Ob izločitvi enkratnega dogodka se je čisti poslovni izid povišal za 3%. Upadla je tudi zadolženost skupine, saj je vrednost kazalnika neto dolg skupine/EBITDA upadla iz 1,2 na 0,2, kar je tudi bolje od plana skupine. Skupina je za naložbe namenila 9,5 milijona EUR, kar je občutno manj kot v preteklem letu, ko so bile investicije v višini 32,5 milijona EUR. Število zaposlenih se je v letošnjem letu povečalo za 11%. Skupina je aktivno izvajala strategijo IPS, saj je objavila razpis za 307 delovnih mest, kar bo v prihodnosti pomenilo približno 25% povečanje števila zaposlenih in stroškov dela v skupini. Skupina ocenjuje, da bo do konca leta presegla dosežke poslovanja v letu 2017 in predvideni plan za letošnje leto.

Nazaj na novice