Cinkarna Celje d.d.
Objavljeno: 21. 11. 2018

Cinkarna Celje d.d. je v prvih devetih mesecih letošnjega leta ustvarila prihodke v višini 134 mio. EUR, kar je 6,7% manj kot so ustvarili v enakem lanskem obdobju in tudi  12,3% manj od devet mesečnega plana družbe. Čisti dobiček je porastel za 10% in presega načrtovani čisti dobiček za 14%. Upad obsega poslovanja je bil še bolj izrazit v tretjem kvartalu letošnjega leta, saj so prihodki upadli za 28% in čisti dobiček za 55%. Vzrok slabšega poslovanja v tretjem kvartalu je v zniževanju cen TiO2, predvsem  zaradi visoke količine pigmenta na trgu, višanju cen vhodnih surovin in zaradi splošnega upada optimizma v svetovnem gospodarstvu.  Ne glede na slabše poslovanje družbe je bila EBITDA marža v tretjem kvartalu na vrednosti 25%, kar je visoko glede na zgodovino in konkurenco.  Relativni kazalniki vrednotenja družbe so še vedno nizko: P/E= 6;  EV/EBITDA= 3, EV/Sale =0,85; P/BV =1,1 ob upoštevanju podatkov poslovanja relativno na letnem nivoju. Družba nima bančnih dolgov, zaradi nepredvidenih vlaganj so bile investicije v osnovna sredstva v prvih devetih mesecih višja od planiranih celoletnih vlaganj. Investicije so namenjeni izboljšanju kakovosti produktov,  širitvi kapacitet, zmanjšanju vplivov na okolje in zagotavljanju obratovalne varnosti v proizvodnji in energetiki. Iz podjetja so tudi sporočili, da je podjetje CDM Smith pripravilo zaključno poročilo v katerem ugotavljajo, da viseča podzemna voda iz odlagališča nevarnih odpadkov Bukovžlak nima vpliva na povišane koncentracije težkih kovin v pridelkih, ki so gojeni v neposredni bližini.

Nazaj na novice