Skupina Petrol, poslovanje v prvih devetih mesecih leta 2018
Objavljeno: 16. 11. 2018

Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih letošnjega leta poslovala uspešno in v skladu z planom za poslovno leto 2018. Skupina na podlagi napovedi iz lanskega leta pričakuje 440,5 mio. EUR kosmatega poslovnega izida, EBITDA v višini 170 mio. EUR in čisti dobiček v višini 86,9 mio. EUR.  EBITDA je v prvih devetih mesecih letošnjega leta znašal 124,1 mio. EUR, kar je 1% več kot v primerljivem lanskem letu. Iz rednega poslovanja so se najbolj povišali stroški dela, saj so porastli za kar 18,3%, stroški storitev so porastli za prav tako visokih 10,2%. Zaradi naraščajočih stroškov se je dobiček iz poslovanja zmanjšal za 2% na 85,5 mio. EUR. Glede na lansko obdobje so se občutno povišali drugi finančni prihodki (94%) in drugi finančni odhodki (41,3%), predvsem kot posledica povečanega trgovanja z izpeljanimi finančnimi instrumenti. Skupina Petrol je realizirala čisti poslovni izid v višini 68,8 mio. EUR kar je 14% več kot v enakem lanskem letu. Skupina je v prvih devetih mesecih količinsko prodala za 1% več proizvodov iz nafte, za 5% se je povečala prodaja utekočinjenega plina, za 11% prodaja trgovskega blaga in zaradi polne konsolidacije Geoplina d.o.o. se je občutno povečala prodaja električne energije. Konec septembra je imela skupina Petrol 495 bencinskih servisov po Sloveniji, Hrvaškem, BiH, Srbiji, Črni Gori in Kosovu.

Nazaj na novice