Delnice NLB
Objavljeno: 13. 11. 2018

Na podlagi javnih objav v medijih, je država v prejšnjem tednu prodala 59,1% delnic NLB po ceni 51,5 € za delnico, kar pomeni za državno blagajno dodatnih 608,6 milijona EUR. Država je tako prodala delnice po najnižji možni ceni, ki je bila določena s strani SDH. Cena delnice NLB je približno 56% knjigovodske delnice skupine NLB na dan 30.6.2018, kar je primerljivo z ostalimi evropskimi bankami. Največji delničar banke NLB bo ostala država z 40,9%, sledi ji ameriški sklad Brandes Investment Partners z 7,6% in Evropska banka za obnovo in razvoj 6,3%. Po prvih ocenah, so mali delničarji kupili za 30 milijonov € delnic NLB. Delež države se bo lahko še dodatno zmanjšal za 1.181.819 delnic, ki bodo uporabljene v tako imenovanem stabilizacijskem mehanizmu, ki naj bi v začetku ščitil tečaj delnice NLB na borzi. Upravljavca, ki upravljata z dodatnimi delnicami sta Citigroup in Wood, ki bosta lahko, če bo tečaj delnice NLB na borzi porastel, te delnice prodajala in obratno, če bo tečaj delnic padel pod 51,5€, delnice NLB kupovala. V primeru, da bodo na borzi prodane vse dodatne delnice, bo država prodala 65% vseh delnic, kar pa je še vedno premalo, glede na zahteve Evropske komisije. To tudi pomeni, da se bo tečaj delnice NLB, vsaj na začetku, na borzi gibal okoli tečaja 51,5€. Kako se bo tečaj delnice NLB gibal v prihodnosti, je težko napovedovati in je odvisno od poslovanja banke in od prihodnjega gibanja bančnih delnic v Evropi.  NLB je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji z 20,8% deležem, z 108 poslovalnicami in z več kot 688.000 aktivnih komitentov ter z 24,6% tržnim deležem depozitov nebančnega sektorja. Na prostorih bivše Jugoslavije ima NLB skupina še 241 poslovalnic. V prvih šestih mesecih je NLB skupina zabeležila čisti dobiček v višini 104,8 milijonov €. Delež slabih posojil na dan 30.6.2018 v NLB skupini je znašal 8,3% oz. 5,8% vseh naložb banke, ki so pokrita z rezervacijami za pokrivanje izgub iz teh slabih posojil v višini 73,7%. To pomeni, da bodo morebitni odpisi iz teh slabih posojil v prihodnosti majhni. Količnik navadnega kapitala na dan 30.6.2018 znaša 18,7%, kar je veliko nad minimalno zahtevo ECB. Razmerje med danimi posojili in prejetimi depoziti je okoli 70%. Cilji Skupine NLB za naslednje 5 letno obdobje so:

 

 

  1. Neto obrestna marža nad 2,7%.
  2. Razmerje med krediti in depoziti pod 95%.
  3. Skupni količnik kapitala približno 17%.
  4. Razmerje med stroški in prihodki približno 50%.
  5. Stroški tveganj manj kot 90 bazičnih točk.
  6. Kazalnik nedonosnih izpostavljenosti med 3 in 4%.
  7. Donos na kapital približno 12%.
  8. Izplačilo dividend okrog 70% dobička Skupine.

 

 

Delnice NLB bodo uvrščene na kotacijo na Ljubljanski borzi in globalna potrdila o lastništvu na Londonsko borzo v sredo 14.11.2018. V kolikor se odločite za nakup delnic NLB, lahko to storite preko Ilirike On-line trgovalnega  sistema ali pokličete na  tel. št.: 01 300 22 64, 01 300 22 92 ali 01 300 22 67, kjer vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Nazaj na novice