Dnevne novice - 10.07.2018
Objavljeno: 10. 07. 2018

SLOVENIJA

Izvoz in uvoz v maju 2018 višja kot v maju 2017

Izvoz v maju 2018 je znašal 2,6 milijarde EUR in je bil za 10,1 % višji kot izvoz v maju 2017, uvoz pa je znašal 2,7 milijarde EUR in je bil za 10,4 % višji od uvoza v maju 2017. Vrednost izvoza v maju 2018 je bila druga najvišja v tem letu (višja je bila dotlej le vrednost v marcu), vrednost uvoza pa je bila najvišja (ta je bila celo najvišja v zadnjih letih). Glede na mesečno povprečje izvoza in uvoza v letu 2017 je bil izvoz v maju 2018 višji za 12,3 %, uvoz pa za 15,6 %.
Pokritost uvoza z izvozom je bila v maju 2018 99,5-odstotna, primanjkljaj pa je znašal 13,7 milijona EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je bil predvsem posledica večjega uvoza iz držav, ki niso članice EU.
Vir: Statistični Urad Republike Slovenije

Vrednost industrijske proizvodnje v maju 2018 višja na mesečni in letni ravni

Industrijska aktivnost je bila v maju 2018 za 0,7 % višja kot v aprilu 2018 in za 6,0 % višja kot v maju 2017; v predelovalnih dejavnostih se je glede na prejšnji mesec zvišala (za 0,9 %), v rudarstvu in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro pa znižala (za 1,5 % oz. 1,8 %).
Glede na povprečje leta 2015 je bila vrednost industrijske proizvodnje v maju 2018 višja za 22,3 %. Med proizvodi glede na tehnološko zahtevnost se je glede na omenjeno povprečje najizraziteje zvišala vrednost proizvodnje srednje nizko tehnološko zahtevnih proizvodov (za 30,1 %).
Vir: Statistični Urad Republike Slovenije

Slovenija še naprej v vrhu EU po rasti cen stanovanjskih nepremičnin

Stanovanjske nepremičnine so se v območju z evrom v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi z enakim obdobjem lani podražile za 4,5 odstotka, na ravni EU pa za 4,7 odstotka. V primerjavi z zadnjim lanskim trimesečjem je bila rast 0,6- oz. 0,7-odstotna. Slovenija je za Latvijo v obeh primerjavah beležila drugo najvišjo rast v uniji.
Vir: STA

MEDNARODNI TRGI

V veljavi nova evropska pravila za boj proti pranju denarja

V EU je danes začela veljati peta evropska direktiva o preprečevanju pranja denarja. Nova pravila prinašajo več preglednosti glede dejanskega lastništva podjetij in obravnavajo tveganja, povezana s financiranjem teroristov. Države članice bodo morale novo direktivo prenesti v pravni red do 10. januarja 2020.
Vir: STA

S postopkom pred WTO zaradi ameriških carin tudi Švica

Švica se je pridružila nizu držav, ki so pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO) sprožile postopek proti ZDA zaradi uvoznih carin na jeklo in aluminij. Švica ocenjuje, da so dodatne carine neupravičene, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

SRBIJA

Eiffel fond financira štiri projekte energetske učinkovitosti družbe Resalta

Družba Resalta je sporočila, da je uspešno zaključila svojo prvo transakcijo s Eiffelovim energetskim tranzicijskim skladom, ki ga upravlja Eiffel Investment Group.
Sklad za tranzicijo energetske učinkovitisti energije v Eiffelu bo zagotovil "mostno financiranje" za projekte energetske učinkovitosti, ki jih Resalta izvaja za svojega dolgoročnega parterja podjetje Gorenje. Iz teh transakcij bodo financirali štiri projekte: projekt kombinirane toplotne in električne energije, projekt komprimiranega zraka in dva projekta hlajenja, v Velenju v Sloveniji. Omenjeni štirje projekti bodo letno privarčevali 2,2 GWh energije in zmanjšala emisije CO2 v višini 1,100 ton vsako leto.
To je prva emisija komercialnih zapisov Resalte v Slovenijii, registriranih pri Klirinški družbi v Sloveniji (KDD). Partner in posrednik pri poslu je bila ILIRIKA iz Slovenije.
Vir: Ekapija