Dnevne novice - 23.05.2018
Objavljeno: 23. 05. 2018

SLOVENIJA

Skupina Krka v prvem četrtletju z največjo prodajo doslej

Novo mesto, 23. maja - Skupina novomeškega farmacevta Krka je v začetku leta 2018 dosegla največjo prodajo v kakšnem prvem četrtletju doslej, vsi rezultati pa so bili boljši kot v enakem obdobju lani.
Prihodki so se povečali za pet odstotkov na 340 milijonov evrov, čisti dobiček je porasel za 16 odstotkov na 49 milijonov evrov. Količinsko se je celotna prodaja skupine s skoraj 11.000 zaposlenimi v letošnjem prvem četrtletju povečala za deset odstotkov.
Pretežni del prihodkov, in sicer 94 odstotkov, je skupina ustvarila na trgih zunaj Slovenije.
V Sloveniji je Krka v tem obdobju povečala prodajo za tri odstotke na 21,7 milijona evrov. Kot so izračunali v družbi, je Krka z 9,1-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu.
Vir: STA

Družba Mercator v četrtletju z rahlim padcem prihodkov

Družba Poslovni sistem Mercator je v prvem četrtletju zabeležila 280,44 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 1,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček matične družbe znotraj skupine Mercator se je ustavil 41,3 odstotka višje pri 4,75 milijona evrov.
Vir: STA

MEDNARODNI TRGI

Ameriški kongres malce reformiral finančno reformo iz leta 2010

Ameriški kongres je v torek spremenil nekaj določil velike finančne reforme iz leta 2010, kar bo pomagalo predvsem manjšim bankam in posojilnicam, ki so zaradi reforme odmirale. Velike banke se medtem pritožujejo, da reforma reforme ni šla dovolj daleč, zato nameravajo lobirati še naprej.
Vir: STA

Goldman Sachs opozarja na problem javnih financ ZDA

Glavni ekonomist banke Goldman Sachs Jan Hatzius ocenjuje, da bo proračunski primanjkljaj ZDA do leta 2028 narasel na 2050 milijard dolarjev na leto, kar bo pomenilo okrog sedem odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). Danes v času gospodarske ekspanzije se s problemom prihodnjih težav le malokdo ukvarja.

SRBIJA

MTLC: Metalac - konsolidiran čisti dobiček je leta 2017 padel za 13,1%

Neugodna devizna obrestna mera je bila glavni razlog za negativen finančni rezultat. Prodaja družbe je znašala 9,3 milijarde din, kar je 7,3% več kot v letu in v skladu s pričakovanji družbe. Dobiček iz poslovanja se je povečal za 19,1% na 623 milijonov, pri višji prodaji in izboljšani donosnosti poslovanja.
Vir: APR

Azvirt bo delal na obvozni poti okoli Beograda - Azerbajdžanski investitorji želijo graditi luksuzne hotele v Srbiji

Srbija in Azerbajdžan sta v ponedeljek, 21. maja 2018, podpisala skupni akcijski načrt o strateškem partnerstvu med državama in prvi korak pri uresničevanju tega dokumenta je sporazum, da se Azejberdžanska družba Azvirt vključi v dokončanje del na obvoznica po Beogradu, ki se bo financirala brez dodatnih posojil, poroča The Novosti. Tudi investitorji iz te države se zanimajo za izgradnjo luksuznih hotelov v prestolnici Srbije.
Vir: Ekapija