Dnevne novice - 23.03.2018
Objavljeno: 23. 03. 2018

SLOVENIJA

Slovenski borzni indeks SBITOP je včeraj pridobil 0,65 odstotka

SBITOP indeks je včeraj pridobil 0,65 odstotka, skozi celotni teden pa 0,61 odstotka. Včeraj so največ so pridobile delnice Petrola (+1,42%) in Telekoma Slovenije (+1,46%).

Skupina Krka je v letu 2017 dosegla prodajo 1 milijardo 266,4 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 8 odstotkov več kot v letu 2016

Skupina Krka je v letu 2017 dosegla prodajo 1 milijardo 266,4 milijona EUR izdelkov in storitev, kar je 8 % več kot v letu 2016. Na trgih zunaj Slovenije je prodala za 1 milijardo 178,4 milijona EUR, kar je 93 % prodaje. Prodaja skupine Krka po regijah Prodajno največja regija je bila s 30,7-odstotnim deležem Vzhodna Evropa, v kateri so ustvarili 388,2 milijona EUR in dosegli 17-odstotno prodajno rast glede na leto 2016. To je bila največja rast med vsemi Krkinimi prodajnimi regijami. V Ruski federaciji, ki ostaja Krkin ključni in največji posamični trg, so prodali za 270,9 milijona EUR izdelkov in dosegli 20-odstotno rast. K povečanju Krkinega deleža na tem trgu je z 21-odstotno rastjo ključno prispevala prodaja zdravil na recept. Dvomestno vrednostno rast prodaje so dosegli še v Tadžikistanu (za 30 %),Armeniji (za 27 %), Kazahstanu (za 22 %), Azerbajdžanu (za 22 %), Ukrajini (za 14 %), Belorusiji (za 13 %) inGruziji (za 12 %). Najpomembnejša prodajna skupina ostanejo zdravila na recept. Njihova prodaja je znašala 1 milijardo 46,1 milijona EUR, kar je 82,6 % prodaje skupine Krka. Glede na leto 2016 je bila za 9 % večja. Prvič v zgodovini Krke je prodaja zdravil na recept presegla 1 milijardo EUR. Po prodaji najpomembnejša terapevtska skupina zdravil na recept so bila tudi v letu 2017 zdravila za zdravljenje bolezni srca in žilja, sledila so zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil in presnove. Prodaja novih izdelkov, torej tistih, ki so jih na posameznih trgih začeli tržiti v zadnjih petih letih, je v letu 2017 predstavljala 33 % prodaje skupine Krka. Med najnovejšimi izdelki sta bili najpomembnejši Pragiola* (pregabalin), ki so jo začeli tržiti konec leta 2014, in Dulsevia* (duloksetin), ki so jo začeli tržiti leta 2015. Uvrščata se med 20 Krkinih vodilnih izdelkov po prodaji. V letu 2017 je bila po prodaji vodilna skupina zdravil s perindoprilom (Prenessa*, Co-Prenessa*, Amlessa*, Co-Amlessa*). Sledila so zdravila z losartanom (Lorista*, Lorista H*, Tenloris*), atorvastatinom (Atoris, Atordapin*), pantoprazolom (Nolpaza*) in valsartanom (Valsacor, Valsacombi*, Vamloset*). Med 10 Krkinih vodilnih izdelkov so se uvrstila tudi zdravila z esomeprazolom (Emanera*), rosuvastatinom (Roswera*, Rosudapin*), enalaprilom (Enap, Enap-H*, Elernap*), tramadolom (Doreta*, Tadol) in klopidogrelom (Zyllt*). Izdelkov brez recepta so prodali za 119,2 milijona EUR (9,4-odstotni delež v prodaji skupine Krka), kar je 7 % več kot v letu 2016. Prodaja veterinarskih izdelkov je znašala 63,2 milijona EUR (5-odstotni delež v prodaji skupine Krka), kar je 1 % več kot v letu 2016. Prodaja zdraviliško-turističnih storitev se je povečala za 6 % in je znašala 35,7 milijona EUR, kar je 2,8 % prodaje skupine Krka. Ostala prodaja je znašala 2,2 milijona EUR.
Vir:KRKA

MEDNARODNI TRGI

Trenutne tržne razmere bi lahko kmalu sprožile močan nakupni signal na finančnih trgih

Včeraj smo doživeli negativen sistemski učinek na kapitalske trge zaradi izvajanja protekcionističnih politik. Zaradi povračilnih odzivov drugih držav lahko ta proces traja še nekaj časa. Vendar pa je to najverjetneje velika priložnost, saj so tržni temelji zahodnih ekonomij in podjetij zelo zdravi! Ko bo omenjeni učinek pošel, bomo najverjetneje priča velikemu nakupnemu signalu na trgih. Čez dva tedna bomo tudi priča večjemu pritoku kvartalnih poročil podjetij, saj se bo končalo prvo četrtletje 2018. V povprečju pričakujemo dobre rezultate nemških izvoznih podjetij, saj je bila rast izvoza v Nemčiji v zadnjem četrtletju 2017 in v prvem četrtletju 2018 zelo visoka . Izvoz v Nemčiji se je v četrtem četrtletju 2017 in prvem 2018 zelo povečal (oktobra lansko leto za 8,7 odstotka, za 8 odstotkov v novembru in za 3,9 odstotka v decembru, januarja 2018 pa za 8,6 odstotka v primerjavi z istim mesecem leta 2017). Te stopnje rasti se bodo najverjetneje odrazile pri prihodkih nekaterih nemških podjetji.

SRBIJA

AERO: Francoska družba Vinci je za 25 let najela letališče v Beogradu

25-letno koncesijsko pogodbo za Beograjsko letališče Nikola Tesla (AERO) je dobila francoska družba Vinci Airports. Podjetje bo srbski vladi plačevalo 417 milijonov evrov (513,2 milijona evrov) in 84 milijonov evrov malim delničarjem letališkega operaterja Nikole Tesle za koncesijo plus letno koncesijsko dajatev med 4,4 milijona evrov in 15,1 milijona evrov. Poleg tega bo francosko podjetje vlagalo v obnovo glavne steze beograjskega letališča, gradnjo pomožnih vzletno-pristajalnih stez in hitrih izhodov, je dejala vlada. Francoska družba se je zavezala, da bo investirala v višini 732 milijonov evrov v 25-letnem obdobju koncesije, je vlada povedala že januarja.
Vir: SeeNews

Svetovna banka podpira Srbijo s tremi posojili v višini 225,7 milijona EUR

Svetovna banka je 21. marca napovedala, da je odobrila tri posojila v višini 225,7 milijona EUR, ki podpirajo prizadevanja Vlade Srbije za izboljšanje upravljanja javnih izdatkov, povečanje učinkovitosti in finančne vzdržnosti energetskih in transportnih javnih služb ter napredovanje zdravstvenega varstva svojih državljanov.

Vir: Ekapija