Dnevne novice - 14.03.2018
Objavljeno: 14. 03. 2018

SLOVENIJA

SBITOP je dosegel 822,66 točke

SBITOP je včeraj pridobil 0,55 odstotka. Največji so pridobile delnice KD, ki sicer 10,24 odstotka. Delnicam KD so po dobičkonosnosti sledile delnice Intereurope (+ 3,63%) in Salusa (2,94%). Nezanemarljiv obseg trgovanja (nad 0,5 milijona evrov) je bil včeraj izveden z delnicami Petrola, ki so na včerajšnji trgovalni dan pridobile 1,44 odstotka.

NLB Nov penziski fond AD Skopje postal del skupine Sava Re

Sava Re, d.d., je na makedonski borzi od NLB d.d. Ljubljana in NLB banke AD Skopje kupila 21.200 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 100 odstotkov osnovnega kapitala družbe NLB Nov penziski fond AD. S to pridobitvijo je Sava Re, d.d., vstopila na trg pokojninskih zavarovanj tudi v Republiki Makedoniji ter uresničuje strategijo širitve odseka pokojninskih zavarovanj in krepitve položaja na območju Zahodnega Balkana.

Cinkarna Celje z močno rastjo prihodkov in krčenjem stroškov v letu 2017

Cinkarna Celje nadaljuje s svojo dobičkonosnostjo. Cinkarna Celje je v letu 2017 uspela skrčiti stroške blaga, materiala in storitev za 6 odstotkov (iz 111,61 mio EUR v letu 2016 na 90.74 mio EUR lani). Stroški dela pa so se podjetju sicer povečali za 8 odstotkov (iz 28,19 mio EUR v letu 2016 na 30,32 mio EUR v letu 2017). Čisti prihodki podjetja so se v lanskem letu povzpeli za 11 odstotkov, in sicer iz 169,76 mio EUR na 188,70 EUR, h čemur je bistveno prispevala rast prodaje na tujem trgu. Ta je zrasla iz 148,32 mio EUR leta 2016 na 164,24 mio EUR lani in se je tako povečala za 11 odstotkov. Vse omenjeno je prispevalo, da je Cinkarna Celje svoj poslovni izid iz poslovanja lani glede na leto poprej več kot potrojila, saj je bila rast le tega 338 odstotna. Izid iz poslovanja se je lani dvignil na 35.72 mio EUR iz 10,58 mio EUR leta 2016. Čisti poslovni izid pa se je skoraj potrojil, saj je zrasel iz 9,76 mio EUR v letu 2016 na 28,766 mio EUR lani.

MEDNARODNI TRGI

OECD: "Rast je stabilna in se izboljšuje v državah G20"

"V tem okolju bi trgovinske napetosti negativno vplivale na rast in delovna mesta. Države bi se morale zanašati na kolektivne rešitve, kot je Svetovni forum o zmogljivosti presežnih jeklarskih izdelkov, da se spoprimejo s posebnimi vprašanji." Ohranjanje pravilnega mednarodnega trgovinskega sistema je ključnega pomena " je dejal vd generalnega direktorja OECD Alvaro Pereira.

Donosi na nemške in britanske 10-letne obveznice na več tedenskem dnu, donos na grške pa na 10-letnem dnu – donosi na japonske 10-letne obveznice pa mesečnem vrhu

Donos na japonske 10-letni državne obveznic se je povečal na 4-tedenski vrh včeraj, in sicer na 0,075 odstotka donosnosti. 10-letni donos državnih obveznic Združenega kraljestva se je znižal na 6-tedensko dono, to predstavlja 1,487 odsotni donos. 10-letni donos državnih obveznic Grčije pa se znižal na 10-letno dno, na 4,151 odstotka, medtem ko je včeraj donos na nemške desetletne obveznice bil na 6-tedensko dnu.

Inflacija ZDA 2,2 odstotka

Potrošniške cene v Združenih državah so se v februarju 2018 povečale za 2,2 odstotka, kar je nekoliko nad 2,1 odstotka v januarju in v skladu s tržnimi pričakovanji. Mesečna stopnja se je z 0,5 odstotka zmanjšala na 0,2 odstotka, prav tako pa so se ujemale tudi napovedi.
Vir: TA

SRBIJA

NBS: Devizne rezerve NBS v februarju znašale 9,7 milijard EUR

Devizne rezerve NBS so konec februarja znašale 9,79 milijarde evrov. V primerjavi z januarjem so se dvignile za 143,3 milijona evrov. 9,79 mrd EUR znaša 186 odstotkov denarne ponudbe (M1) in več kot pet mesecev uvoza blaga in storitev v državi. Povečanje kosmatih deviznih rezerv (143,3 milijona EUR) je v veliki meri posledica prilivov na račun NBS na domačem deviznem trgu - nakupu tujih valut (105,0 milijonov EUR). To še dodatno poveča odpornost domačega sistema na možne prihodnje šoke iz mednarodnega okolja.
Vir: NBS

Skupna trgovinska izmenjava Srbije v januarju 2018 je znašala 2,62 milijarde EUR

Skupna zunanja trgovina Srbije je v januarju 2018 znašala 2,62 milijarde evrov in je v primerjavi z januarjem 2017 zrastla za 21,6 odstotka. Izvoz je sicer znašal 1,14 milijarde EUR, uvoz pa je znašal 1,48 milijarde EUR, primanjkljaj je tako znašal 336,4 milijona EUR, kar je 21,8-odstotno povečanje mesečnega primanjkljaja
Vir: Ekapija