Program odkupa lastnih nematerializiranih navadnih imenskih kosovnih delnic razreda A družbe KOVINOPLASTIKA LOŽ DRUŽBA POOBLAŠČENKA, D.D.
Objavljeno: 12. 10. 2017

Delničarji družbe Kovinoplastika LOŽ, družba pooblaščenka d.d., so na zasedanju skupščine delničarjev dne 06.10.2017 sprejeli sklep, ki omogoča nakup lastnih delnic z oznako KVPR.

Vsi posli v postopku odkupa lastnih delnic bodo izvršeni po isti ceni 10,00 evra za vsako posamezno delnico KVPR. Največja količina delnic lastnih delnic, ki jo družba Kovinoplastika LOŽ, družba pooblaščenka, d.d. lahko pridobi, je določena s pooblastilom skupščine delničarjev in znaša 328.530 delnic KVPR.

Družba Kovinoplastika LOŽ, družba pooblaščenka d.d. bo odkupovala lastne delnice od vključno 06.10.2017 do vključno 05.11.2017. Če pride pred 05.11.2017 do zapolnitve količine odkupa, bo odkup zaključen s trenutkom zapolnitve količine.

Kovinoplastika LOŽ, družba pooblaščenka, d.d. bo nakupe lastnih delnic izvajala izključno preko borznega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

Delnice z oznako KVPR so omejeno prenosljive v zvezi s čimer je nadzorni svet družbe izdal generalno dovoljenje za prenos vrednostnih papirjev KVPR, in se glasi oz. nanaša na vse delničarje družbe Kovinoplastike Lož, družba pooblaščenka d.d.

 

Program odkupa

Nazaj na novice