Obvestilo delničarjem družbe ELEKTRO MARIBOR d.d. o odkupu lastnih delnic
Objavljeno: 15. 06. 2017

Spoštovana delničarka, spoštovani delničar,

želimo vas obvestiti, da je družba ELEKTRO MARIBOR d.d. z dnem 13. 6. 2017 v skladu s sklepom skupščine pričela z izvajanjem odkupa lastnih delnic izven organiziranega trga. V okviru postopka odkupa lastnih delnic ELEKTRO MARIBOR d.d. preko borznega člana ILIRIKA d.d. ponuja sledeče pogoje:

 

Odkupna cena 2,07 EUR za vsako posamezno delnico EMAG
Trajanje odkupa Od vključno 13. 6. 2017 do vključno 20. 12. 2017
Če pride pred 20. 12. 2017 do zapolnitve maksimalne količine celotnega odkupa, bo družba ELEKTRO MARIBOR d.d. prenehala odkupovati lastne delnice s trenutkom zapolnitve te količine.
Maksimalna količina celotnega odkupa 1.245.273 delnic EMAG
Podrobne informacije Podrobne informacije glede odkupa lastnih delnic in pogojev najdete v OBVESTILU DELNIČARJEM DRUŽBE ELEKTRO MARIBOR D.D. O ODKUPU LASTNIH DELNIC IN VABILO K PRODAJI, ki ga najdete na spodnji povezavi.

 

Vse postopke v povezavi s prodajo delnic, če se za to odločite, opravite v ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana in njenih poslovalnicah, ki so navedene na povezavi.

Pri prodaji delnic so potrebni naslednji dokumenti:

  • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
  • davčna številka,
  • številka bančnega računa,
  • potrdilo KDD-ja o številu delnic (priporočljivo).

Obvestilo delničarjem družbe ELEKTRO MARIBOR