Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe ŽIČNICE VOGEL BOHINJ d.d.
Objavljeno: 02. 06. 2017


ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«), kot pooblaščeni član v imenu in za račun prevzemnika RRC RAČUNALNIŠKE STORITVE, d.d., s poslovnim naslovom Jadranska ulica 21, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: »prevzemnik« ali »RRC«), na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev, odločba št. 40201-9/2017-5 z dne 01.06.2017, daje prevzemno ponudbo za odkup delnic ciljne družbe ŽIČNICE VOGEL BOHINJ d.d., s poslovnim naslovom Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero, (v nadaljevanju: »Žičnice Vogel d.d.« ali »ciljna družba«).

Prevzemna ponudba se nanaša na 998.121 delnic ciljne družbe z oznako ZVBG in ISIN kodo SI0031104944 (v nadaljevanju »delnice ZVBG«), ki so navadne prosto prenosljive imenske kosovne delnice z glasovalno pravico, izdane v nematerializirani obliki, vpisane v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi CDD - Centralna klirinško depotna družba, zmanjšano za 706.120 delnic ZVBG, katerih imetnik je že prevzemnik.

Prevzemna ponudba se tako nanaša na preostalih 292.001 delnic ZVBG, katerih imetnik ni prevzemnik. <

Prevzemnik za delnice ciljne družbe, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemnik ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 1,98 EUR.

Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti oziroma ne določa najnižjega odstotka vseh delnic ciljne družbe, ki bi jih moral pridobiti prevzemnik na podlagi prevzemne ponudbe, da bi ga ta zavezovala. To pomeni, da se bo prevzemna ponudba štela za uspešno ne glede na odstotek vseh delnic ciljne družbe, ki ga bo prevzemnik pridobil na podlagi prevzemne ponudbe.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 03.06.2017 do vključno 31.07.2017 do 12 ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Ostale informacije v zvezi s prevzemno ponudbo so na voljo v priloženi »Prevzemni ponudbi in prospektu za odkup delnic družbe ŽIČNICE VOGEL BOHINJ d.d.«

Prevzemna ponudba je skladno z ZPre-1 dne 02.06.2017 objavljena v časniku Delo, prevzemna ponudba in prevzemni prospekt pa sta javno objavljena tudi na spletni strani pooblaščenega člana ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d.

Prevzemnik je prevzemni prospekt, v skladu s 33. členom ZPre-1, poslal tudi poslovodstvu ciljne družbe, Javni agenciji RS za varstvo konkurence, Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana, CDD, vsem borznoposredniškim družbam ali bankam, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, ter predstavnikom delavcev oz. delavcem ciljne družbe in predstavnikom delavcev oz. delavcem prevzemnika.

Borznoposredniške družbe ali banke, ki so upravičene opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji na območju Republike Slovenije, morajo vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prevzemnega prospekta.


Postopek sprejema prevzemne ponudbe

Če želite delnice prodati in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti za prodajo delnic lahko opravite:

 

 

  • v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE,
  • v spodaj navedenih enotah Sberbank banke d. d.,
  • v poslovalnici TUINTAM d. o. o.


Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

 

 

 

 

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).


Ključni podatki prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe

Prevzemna ponudba je veljavna od vključno 03.06.2017 do vključno 31.7.2017 do 12 ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Nakazilo kupnine

Delničarji prejmejo kupnino v osmih dneh, šteto od dne, ko Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD) prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe. Nakazilo kupnine izvede Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD).

Mesta za sprejem prevzemne ponudbe

Poslovalnice ILIRIKE

 

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Slovenska cesta 54a 01 300 22 50 pon.-pet.: 08:00-17:30
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon. - pet.: 09:00 - 16:00
CELJE Cankarjeva ulica 1 08 205 29 79 pon., tor., čet., pet.: 10:00 - 14:00, sre.: 13:00 - 17:00
KOPER Pristaniška ulica 43a 08 205 91 35 pon., tor., sre., čet.: 09:00 - 13:00 in 14:00 - 17:30, pet.: 09:00-13:00
VELENJE Kopališka cesta 2a 08 200 31 26 pon., tor.,čet., pet.: 10:00 - 14:00, sre.: 13:00 - 17:00
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 48 52 pon. - pet.: 09:00 - 17:00
JESENICE Cesta Maršala Tita 18 08 200 38 22 pon., tor., čet., pet.: 10:00 - 14:00, sre.: 13:00 - 17:00
DOMŽALE Ljubljanska cesta 82 08 205 07 15 pon., tor., čet., pet.: 09:00-16:30, sre.: 09:00-12:00
MURSKA SOBOTA Ulica Arhitekta Novaka 1 08 205 88 86 pon., tor., čet., pet.: 09:00 - 14:00, sre.: 12:00 - 17:00
BREŽICE Trg izgnancev 1a 07 49 62 236 pon.-pet.: 09:00-12:00, 12:30-17:00
TRBOVLJE Trg revolucije 29a 08 200 38 24 sre.: 13:00-18:00

 


Poslovalnice Sberbank in Tuintam

 

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
KRANJ Sberbank d. d. Na Skali 6 04 201 38 80 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
KOPER Sberbank d. d. Pristaniška 43 a 05 663 48 61 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
MARIBOR Sberbank d. d. Ul. Heroja Bračiča 6 02 238 03 45 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
CELJE Sberbank d. d. Prešernova ulica 27 03 428 78 08 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
ŠENTJUR Sberbank d. d. Mestni trg 2 03 747 18 40 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
TEPANJE Sberbank d. d. Tepanje 28 d 03 758 08 50 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
ŠENTJERNEJ Sberbank d. d. Levičnikova cesta 2 07 394 26 80 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
NOVA GORICA TUINTAM d. o. o. Kidričeva 20 05 906 24 10 pon.-pet.: 09:00 - 18:00, sob.: 09:00 - 13:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf