Obvestilo delničarjem družbe UNION HOTELI d.d. o odkupu lastnih delnic
Objavljeno: 12. 04. 2017

 

Spoštovana delničarka, spoštovani delničar,

 

želimo vas obvestiti, da je družba UNION HOTELI d.d. z dnem 12.04.2017 v skladu s sklepom skupščine pričela z izvajanjem odkupa lastnih delnic izven organiziranega trga. V okviru postopka odkupa lastnih delnic UNION HOTELI d.d. preko borznega člana ILIRIKA d.d. ponuja sledeče pogoje:

 

Odkupna cena 15,00 EUR za vsako posamezno delnico GHUG
Trajanje odkupa Od vključno 12.04.2017 do vključno 09.06.2017
Če pride pred 09.06.2017 do zapolnitve maksimalne količine odkupa, bo družba UNION HOTELI d.d. prenehala odkupovati lastne delnice s trenutkom zapolnitve te količine.
Maksimalna količina odkupa 40.000 delnic GHUG
Podrobne informacije Podrobne informacije glede odkupa lastnih delnic in pogojev najdete v OBVESTILU DELNIČARJEM DRUŽBE UNION HOTELI, D.D., O ODKUPU LASTNIH DELNIC IN VABILO K PRODAJI, ki je priloga temu dopisu.

 

 

Vse postopke v povezavi s prodajo delnic, če se za to odločite, opravite v ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana in njenih poslovalnicah, ki so navedene na povezavi.

 

 

Pri prodaji delnic so potrebni naslednji dokumenti:

 

  • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list),
  • davčna številka,
  • številka bančnega računa,
  • potrdilo KDD-ja o številu delnic (priporočljivo).

 

Obvestilo delničarjem družbe UNION HOTELI d.d. - priloga 1

 

Obvestilo delničarjem družbe UNION HOTELI d.d. - priloga 2