Sprejem prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d.
Objavljeno: 06. 12. 2016


Obveščamo vas, da je družba SVILA IN d.o.o. dne 06.12.2016 v časopisu DELO objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe TEKSTINA Tekstilna industrija Ajdovščina d.d. z oznako TEAG. Prevzemna cena znaša 3,40 EUR za delnico.

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

Če želite delnice prodati in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti za prodajo delnic lahko opravite:

 

 

  • v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE,
  • v spodaj navedenih enotah Sberbank banke d. d.,
  • v poslovalnici TUINTAM d. o. o.


Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

 

 

 

 

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).


Ključni podatki prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe

Prevzemna ponudba je veljavna od vključno 07.12.2016 do vključno 04.01.2017, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Nakazilo kupnine

Delničarji prejmejo kupnino v osmih dneh, šteto od dne, ko Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD) prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe. Nakazilo kupnine izvede Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD).

Mesta za sprejem prevzemne ponudbe

Poslovalnice ILIRIKE

 

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA ILIRIKA d. d. Slovenska cesta 54 a 01 300 22 50 pon.-pet.: 08:00-17:30, sob.: 08:30-14:30
MARIBOR ILIRIKA d. d. Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30
CELJE ILIRIKA d. d. Cankarjeva ulica 1 08 205 29 79 pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30
KRANJ ILIRIKA d. d. Koroška cesta 1 08 200 33 22 pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30
KOPER ILIRIKA d. d. Pristaniška ulica 43a 08 205 91 34 pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30
NOVO MESTO ILIRIKA d. d. Novi trg 10 08 200 48 52 pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30
TRBOVLJE ILIRIKA d. d. Trg revolucije 29a 08 200 38 24 pon.-pet.: 08:30-17:30, sob.: 08:30-14:30
JESENICE ILIRIKA d. d. Cesta Maršala Tita 18 08 200 38 22 pon.-pet.: 09:00-17:30, sob.: 09:00-12:00
DOMŽALE ILIRIKA d. d. Cesta Maršala Tita 18 08 205 07 15 pon.-pet.: 09:00-17:30, sob.: 09:00-12:00
MURSKA SOBOTA ILIRIKA d. d. Ulica Arhitekta Novaka 1 08 205 88 85 pon.-pet.: 08:30-17:30, sob.: 08:30-14:30
POSTOJNA ILIRIKA d. d. Cankarjeva 1b 08 200 37 58 pon.-pet.: 09:00-17:00, sre.: 09:00-17:30
BREŽICE ILIRIKA d. d. Trg izgnancev 1a 07 49 62 236 pon.-pet.: 08:00-17:00, sob.: 08:30-14:30
IDRIJA ILIRIKA d. d. Lapajnetova 37 08 205 32 12 pon.-pet.: 09:00-17:30, sob.: 09:00-14:00
SEŽANA ILIRIKA d. d. Partizanska cesta 37a 08 205 89 32 pon.-pet.: 09:00-17:00, sob.: 08:30-14:30
SLOVENSKE KONJICE ILIRIKA d. d. Stari trg 4 08 205 15 55 pon.-pet.: 09:00-18:00
ILIRSKA BISTRICA ILIRIKA d. d. Cankarjeva ulica 2 08 205 22 30 Odprti od 10.10.
NOVA GORICA ILIRIKA d. d. Kidričeva 20 051 205 838 pon.-pet.: 09:00-17:00, sob.: 09:00-13:00

 


Poslovalnice Sberbank in Tuintam

 

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
KRANJ Sberbank d. d. Na Skali 6 04 201 38 80 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
KOPER Sberbank d. d. Pristaniška 43 a 05 663 48 61 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
MARIBOR Sberbank d. d. Ul. Heroja Bračiča 6 02 238 03 45 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
CELJE Sberbank d. d. Prešernova ulica 27 03 428 78 08 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
ŠENTJUR Sberbank d. d. Mestni trg 2 03 747 18 40 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
TEPANJE Sberbank d. d. Tepanje 28 d 03 758 08 50 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
ŠENTJERNEJ Sberbank d. d. Levičnikova cesta 2 07 394 26 80 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
NOVA GORICA TUINTAM d. o. o. Kidričeva 20 05 906 24 10 pon.-pet.: 09:00 - 17:00, sob.: 09:00 - 13:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf