Sprejem prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d.
Objavljeno: 06. 10. 2016


Obveščamo vas, da je družba PERSPEKTIVA DZU, upravljanje podjetij in poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št.: 40201-11/2016-9, dne 06.10.2016 v časopisu FINANCE objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d.. z oznako VHLG. Prevzemna cena znaša 18,65 EUR za delnico.

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

Če želite delnice prodati in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti za prodajo delnic lahko opravite:

 

 

  • v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE,
  • v spodaj navedenih enotah Sberbank banke d. d.,
  • v poslovalnici TUINTAM d. o. o.


Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

 

 

 

 

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).


Ključni podatki prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe

Prevzemna ponudba je veljavna od vključno 06.10.2016 do vključno 30.11.2016, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z ZPre-1.

Nakazilo kupnine

Delničarji prejmejo kupnino v osmih dneh, šteto od dne, ko Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD) prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe. Nakazilo kupnine izvede Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD).

Mesta za sprejem prevzemne ponudbe

Poslovalnice ILIRIKE

 

 

 

 

Mesto Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Slovenska cesta 54 a 01 300 22 50 pon.-pet.: 08:00-17:30, sob.: 08:30-14:30
MARIBOR Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30
CELJE Cankarjeva ulica 1 08 205 29 79 pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30
KRANJ Koroška cesta 1 08 200 33 22 pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30
KOPER Pristaniška ulica 43a 08 205 91 34 pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30
NOVO MESTO Novi trg 10 08 200 48 52 pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30
TRBOVLJE Trg revolucije 29a 08 200 38 24 pon.-pet.: 08:30-17:30, sob.: 08:30-14:30
JESENICE Cesta Maršala Tita 18 08 200 38 22 pon.-pet.: 09:00-17:30, sob.: 09:00-12:00
DOMŽALE Cesta Maršala Tita 18 08 205 07 15 pon.-pet.: 09:00-17:30, sob.: 09:00-12:00
MURSKA SOBOTA Ulica Arhitekta Novaka 1 08 205 88 85 pon.-pet.: 08:30-17:30, sob.: 08:30-14:30
POSTOJNA Cankarjeva 1b 08 200 37 58 pon.-pet.: 09:00-17:00, sre.: 09:00-17:30
BREŽICE Trg izgnancev 1a 07 49 62 236 pon.-pet.: 08:00-17:00, sob.: 08:30-14:30
IDRIJA Lapajnetova 37 08 205 32 12 pon.-pet.: 09:00-17:30, sob.: 09:00-14:00
SEŽANA Partizanska cesta 37a 08 205 89 32 pon.-pet.: 09:00-17:00, sob.: 08:30-14:30
SLOVENSKE KONJICE Stari trg 4 08 205 15 55 pon.-pet.: 09:00-18:00
ILIRSKA BISTRICA Cankarjeva ulica 2 08 205 22 30 Odprti od 10.10.
NOVA GORICA Kidričeva 20 051 205 838 pon.-pet.: 09:00-17:00, sob.: 09:00-13:00
KOČEVJE Roška cesta 8 051 232 187 pon.,tor.,čet.: 11:00-15:00, sre.: 11:00-17:00, pet.: 11:00-13:00 - Odprto od 17.10

 


Poslovalnice Sberbank in Tuintam

 

 

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
KRANJ Sberbank d. d. Na Skali 6 04 201 38 80 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
KOPER Sberbank d. d. Pristaniška 43 a 05 663 48 61 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
MARIBOR Sberbank d. d. Ul. Heroja Bračiča 6 02 238 03 45 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
CELJE Sberbank d. d. Prešernova ulica 27 03 428 78 08 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
ŠENTJUR Sberbank d. d. Mestni trg 2 03 747 18 40 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
TEPANJE Sberbank d. d. Tepanje 28 d 03 758 08 50 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
ŠENTJERNEJ Sberbank d. d. Levičnikova cesta 2 07 394 26 80 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
NOVA GORICA TUINTAM d. o. o. Kidričeva 20 05 906 24 10 pon.-pet.: 09:00 - 19:00, sob.: 09:00 - 13:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf