Mnenje poslovodstva ciljne družbe FMR d.d.
Objavljeno: 04. 10. 2016


Uprava ciljne družbe FMR Financiranje in upravljanje naložb, d.d. na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1), objavlja mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe, ki so jo prevzemniki, družbe (i) FMR HOLDING Družba pooblaščenka d.d.; (ii) KOLEKTOR SIKOM Komutacijski in rotacijski sistemi d.o.o.; (iii) KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o.; ter (iv) KOLEKTOR PROKOS Trgovina in posredništvo d.o.o., objavili dne 30.09.2016 v časniku Delo.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe FMR dd glede prevzemne ponudbe.pdf 

Nazaj na novice