Sprejem prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe KBS BANKA D.D.
Objavljeno: 21. 07. 2016


Obveščamo vas, da je družba Biser Bidco S.à r.l.dne 21.07.2016 objavila v časopisu DELO prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe KBS BANKA D.D. z oznako KRBR. Prevzemna cena znaša 0,55 EUR za delnico.

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

Če želite delnice prodati in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti za prodajo delnic lahko opravite:

  • v spodaj navedenih poslovalnicah ILIRIKE,
  • v spodaj navedenih enotah Sberbank banke d. d.,
  • v poslovalnici TUINTAM d. o. o.


Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).


Ključni podatki prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe

Prevzemna ponudba je veljavna od 21.07.2016 do vključno 18.08.2016, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z veljavno prevzemno zakonodajo.

Nakazilo kupnine

Delničarji prejmejo kupnino v osmih dneh, šteto od dne, ko Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD) prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe. Nakazilo kupnine izvede Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD).

Mesta za sprejem prevzemne ponudbe

Poslovalnice ILIRIKE

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA ILIRIKA d. d. Slovenska cesta 54 a 01 300 22 50 pon.-pet.: 08:00 - 17:30
MARIBOR ILIRIKA d. d. Trg Leona Štuklja 12 08 200 37 55 pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30
CELJE ILIRIKA d. d. Cankarjeva ulica 1 08 205 29 79 pon.-pet.: 08:30-18:30
KRANJ ILIRIKA d. d. Koroška cesta 1 08 200 33 24 pon.-pet.: 08:30-18:30, sob.: 08:30-14:30
KOPER ILIRIKA d. d. Pristaniška ulica 43a 08 205 91 34 pon.-pet.: 08:30-18:30
VELENJE ILIRIKA d. d. Kopališka cesta 2a 08 200 31 26 pon.-pet.: 08:30-18:30
NOVO MESTO ILIRIKA d. d. Novi trg 10 08 200 48 52 pon.-pet.: 09:00-18:30
POSTOJNA ILIRIKA d. d. Cankarjeva 1b 08 200 37 58 pon.-pet.: 09:00-17:00; sre.: 09:00-17:00
BREŽICE ILIRIKA d. d. Trg izgnancev 1a 07 49 62 236 pon.-pet.: 08:00-17:00


Poslovalnice Sberbank in Tuintam

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
KRANJ Sberbank d. d. Na Skali 6 04 201 38 80 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
KOPER Sberbank d. d. Pristaniška 43 a 05 663 48 61 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
MARIBOR Sberbank d. d. Ul. Heroja Bračiča 6 02 238 03 45 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
CELJE Sberbank d. d. Prešernova ulica 27 03 428 78 08 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
ŠENTJUR Sberbank d. d. Mestni trg 2 03 747 18 40 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
TEPANJE Sberbank d. d. Tepanje 28 d 03 758 08 50 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
ŠENTJERNEJ Sberbank d. d. Levičnikova cesta 2 07 394 26 80 pon.-pet.: 08:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
NOVA GORICA TUINTAM d. o. o. Kidričeva 20 05 906 24 10 pon.-pet.: 09:00 - 19:00, sob.: 09:00 - 13:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf