Prenos trgovalnih računov in finančnih instrumentov iz Moje delnice na ILIRIKO
Objavljeno: 06. 06. 2016

Spoštovana gospa/gospod, delničarka/delničar!

Obveščamo Vas, da smo družba ILIRIKA borzno posredniška hiša, d. d., (v nadaljevanju »ILIRIKA«) in družba Moja delnica borzno posredniška hiša, d.d., (v nadaljevanju »Moja delnica«) sklenili dogovor o prenosu trgovalnih računov strank Moje delnice na ILIRIKO, o čemer ste bili s strani Moje delnice že obveščeni. Prenos trgovalnih računov se je izvršil dne 03.06.2016, predmet prenosa pa so bile delnice in obveznice slovenskih izdajateljev, to je finančni instrumenti, ki so bili na dan prenosa vpisani na vaših trgovalnih računih za posredovanje ali gospodarjenje pri Klirinško depotni družbi.

Od prenosa trgovalnih računov dalje lahko razpolagate s svojimi delnicami in obveznicami ter z njimi poslujete preko ILIRIKE borzno posredniške hiše d. d..

ILIRIKA, borzno posredniška hiša d. d. bo za Vas z veseljem, v kolikor boste želeli, nadalje opravljala storitve borznega posredovanja, individualnega upravljanja z delnicami, obveznicami oziroma s finančnimi instrumenti in seveda opravljala tudi storitev vodenja trgovalnega računa stranke. Veselili se bomo, v kolikor bo naše nadaljnje sodelovanje pri investiranju v finančne instrumente medsebojno uspešno in donosno.

Morebitna dodatna pojasnila o poteku prenosa računov in druge s tem povezane informacije dobite na sedežu družbe ILIRIKA borzno posredniška hiša, d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana, spletni strani www.ilirika.si ali na telefonskih številkah:

  • 01 / 300 22 58 (podatki o stanjih finančnih instrumentov),
  • 01 / 300 22 73 (podatki o stanjih denarnih sredstev),
  • 01 / 300 22 63 (oddaja naročil za nakup ali prodajo).

ILIRIKA borzno posredniška hiša, d. d. Vas bo v prihodnje obveščala o vseh produktih, novostih v okviru podjetja ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d.. V tej zvezi naj kot prvo omenimo naš produkt trgovanja preko spleta in sicer z uporabo spletne aplikacije ILIRIKA-ON.NET, preko katere boste lahko spremljali Vaše stanje delnic in obveznic ter z vsemi finančnimi instrumenti, ki kotirajo na Ljubljanski borzi, tudi trgovali. Navodila za dostop in prijavnico lahko najdete na spletnem naslovu http://www.ilirika.si/Spletno_trgovanje_pomoc.

ILIRIKA borzno posredniška hiša, d. d., je med najbolj uglednimi in aktivnimi borzno posredniškimi družbami v Sloveniji. Smo eden najstarejših in največjih udeležencev slovenskega kapitalskega trga, ki svojo dejavnost opravlja neprekinjeno že 22 let. V vseh letih delovanja smo se razvili v zanesljivega, uglednega in aktivnega mednarodnega ponudnika storitev v zvezi s finančnimi instrumenti s prisotnostjo svojih licenciranih borzno posredniških družb v sosednjih državah. Zaupajo nam številne velike ter ugledne domače in tuje stranke, ki imajo na svojih trgovalnih računih pri nas več kot 1,5 milijarde evrov delnic, obveznic oz. finančnih instrumentov. Poleg tega nam zaupajo tudi številne velike in svetovno pomembne in priznane družbe, kot so Heineken, Deutsche Bahn, Lactalis, Cinven, Frutarom-Etol, za katere smo uspešno opravljali investicijske storitve.

 

S spoštovanjem,

Matjaž Bernik, član uprave