Sprejem prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska Sobota d.d.
Objavljeno: 21. 04. 2016


Obveščamo vas, da so Družbe (i) IMO-REAL Inženiring in posredovanje d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota, (ii) IMO-RENT Inženiring in konsalting, Murska Sobota d.o.o., Mačkovci 35, 9202 Mačkovci, (iii) 3R inženiring, svetovanje d.o.o., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota ter fizična oseba (iv) HORVAT JOŽEF, Dalmatinova ulica 011, Černelavci 9000 Murska Sobota, dne 21.04.2016 objavili v časopisu Delo prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE POMGRAD Murska Sobota d.d., z oznako SMSG. Prevzemna cena znaša 4,00 EUR za delnico.

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

Če želite delnice prodati in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti za prodajo delnic lahko opravite:

 

 

  • na sedežu družbe ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana,
  • v poslovalnici ILIRIKE, Novi trg 10, Novo mesto,
  • v spodaj navedenih enotah Sberbank banke d. d.,
  • v poslovalnici TUINTAM d. o. o.


Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

 

 

 

 

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).


Ključni podatki prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe

Prevzemna ponudba je veljavna od 21.04.2016 do vključno 31.05.2016 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z veljavno prevzemno zakonodajo.

Nakazilo kupnine

Delničarji prejmejo kupnino v osmih dneh, šteto od dne, ko Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD) prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe. Nakazilo kupnine izvede Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD).

Mesta za sprejem prevzemne ponudbe

 

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA ILIRIKA d. d. Slovenska cesta 54 a 01 300 22 70, 080 21 09 pon.-pet.: 8:00 - 17:30
NOVO MESTO ILIRIKA d. d. Novi trg 10 041 307 843 pon.-pet.: 11:00 - 13:00 in 15:00 - 17:00
CELJE ILIRIKA d. d. Cankarjeva ulica 1 041 343 571 pon.-pet.: 13:00 - 17:00

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
KRANJ Sberbank d. d. Na Skali 6 04 201 38 80 pon.-pet.: 8:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
KOPER Sberbank d. d. Pristaniška 43 a 05 663 48 61 pon.-pet.: 8:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
MARIBOR Sberbank d. d. Ul. Heroja Bračiča 6 02 238 03 45 pon.-pet.: 8:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
CELJE Sberbank d. d. Prešernova ulica 27 03 428 78 08 pon.-pet.: 8:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
ŠENTJUR Sberbank d. d. Mestni trg 2 03 747 18 40 pon.-pet.: 8:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
TEPANJE Sberbank d. d. Tepanje 28 d 03 758 08 50 pon.-pet.: 8:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
ŠENTJERNEJ Sberbank d. d. Levičnikova cesta 2 07 394 26 80 pon.-pet.: 8:30 - 13:00 in 14:30 - 16:30
NOVA GORICA TUINTAM d. o. o. Kidričeva 20 05 906 24 10 pon.-pet.: 9:00 - 19:00, sob.: 9:00 - 13:00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf