Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe HOTEL SLON d. d. Ljubljana
Objavljeno: 23. 09. 2015


Obveščamo vas, da je družba LOXODONTA, trgovina in storitve d. o. o., dne 21. 10. 2015 objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe družba HOTEL SLON d. d. Ljubljana z oznako HSLG ter HSLH. Prevzemna cena znaša 72,37 EUR za delnico.

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

Če želite delnice prodati in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti za prodajo delnic lahko opravite:

 

 

  • na sedežu družbe ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana,
  • v spodaj navedenih enotah Sberbank banke d. d.,
  • v poslovalnici TUINTAM d. o. o.

 


Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

 

 

 

 

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).

 


Ključni podatki prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe
Do vključno 18. 11. 2015 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z veljavno prevzemno zakonodajo.

Nakazilo kupnine
Delničarji prejmejo kupnino v osmih dneh, šteto od dne, ko Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD) prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe. Nakazilo kupnine izvede Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD).


Mesta za sprejem prevzemne ponudbe

 

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA ILIRIKA d. d. – sedež družbe Slovenska cesta 54 a 01 300 22 70 080 21 09 pon.-pet.: 8.00 - 17.30
NOVA GORICA TUINTAM d. o. o. Kidričeva 20 05 906 24 10 pon.-pet.: 9.00 - 19.00,
sob.: 9.00 - 13.00

 

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA Sberbank d. d. Dunajska 128 a 01 530 75 30 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA Sberbank d. d. Gosposka ulica 1 01 241 01 72 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA Sberbank d. d. Cesta na Brdo 69 01 241 20 42 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA Sberbank d. d. Miklošičeva cesta 30 01 234 93 90 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
LJUBLJANA Sberbank d. d. Pavšičeva 4 01 500 07 90 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
KRANJ Sberbank d. d. Na Skali 6 04 201 38 80 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
KOPER Sberbank d. d. Pristaniška 43 a 05 663 48 61 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
MARIBOR Sberbank d. d. Ul. Heroja Bračiča 6 02 238 03 45 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
CELJE Sberbank d. d. Prešernova ulica 27 03 428 78 08 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
ŠENTJUR Sberbank d. d. Mestni trg 2 03 747 18 40 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
TEPANJE Sberbank d. d. Tepanje 28 d 03 758 08 50 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
ŠENTJERNEJ Sberbank d. d. Levičnikova cesta 2 07 394 26 80 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
NOVA GORICA TUINTAM d. o. o. Kidričeva 20 05 906 24 10 pon.-pet.: 9.00 - 19.00,
sob.: 9.00 - 13.00

 


Prevzemni prospekt in obrazec za sprejem prevzemne ponudbe

Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf