Mnenje poslovodstva ciljne družbe Hotel Slon d.d. Ljubljana, o prevzemni ponudbi
Objavljeno: 30. 10. 2015


Uprava ciljne družbe Hotel Slon d.d. Ljubljana, Slovenska cesta 34, 1000 Ljubljana, skladno s 34. členom Zakona o prevzemih objavlja mnenje o prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe, ki jo je dne 21. 10. 2015 v časniku Finance objavil prevzemnik LOXODONTA, trgovina in storitve d.o.o., Stegne 7, 1000 Ljubljana.

Prospekt.pdf