Sprejem prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe PIVOVARNA LAŠKO, delniška družba
Objavljeno: 11. 11. 2015


Obveščamo vas, da je ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d., v imenu in za račun svoje cenjene stranke Heineken International B.V., dne 17. 11. 2015 objavila prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe PIVOVARNA LAŠKO, d. d., z oznako PILR. Prevzemna cena znaša 25,56 EUR za delnico.

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

Če želite delnice prodati in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti za prodajo delnic lahko opravite:

 

 

  • na sedežu družbe ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana,
  • na sedežu družbe Pivovarna Laško, d. d., v začasni poslovalnici ILIRIKE borzno posredniške hiše d. d., Trubarjeva ulica 28, 3270 Laško (delovanje od 25. 11. do vključno 27. 11. 2015),
  • v spodaj navedenih enotah Sberbank banke d. d.


Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

 

 

 

 

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).


Ključni podatki prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe Do vključno 15. 1. 2016 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z veljavno prevzemno zakonodajo.

Nakazilo kupnine

Delničarji prejmejo kupnino v osmih delovnih dneh, šteto od dne, ko Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD) prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe. Nakazilo kupnine izvede Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD).

Mesta za sprejem prevzemne ponudbe

 

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA ILIRIKA d. d. – sedež družbe Slovenska cesta 54 a 01 300 22 70 080 21 09 pon.-pet.: 8.00 - 17.30
Laško ILIRIKA d. d. – začasna poslovna enota 03 734 82 00 05 906 24 10 pon.-pet.: 11.00 - 16.00,
delovanje od 25. 11. do
vključno 27. 11. 2015

 

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
KRANJ Sberbank d. d. Na Skali 6 04 201 38 80 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
KOPER Sberbank d. d. Pristaniška 43 a 05 663 48 61 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
MARIBOR Sberbank d. d. Ul. Heroja Bračiča 6 02 238 03 45 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
CELJE Sberbank d. d. Prešernova ulica 27 03 428 78 08 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
ŠENTJUR Sberbank d. d. Mestni trg 2 03 747 18 40 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
TEPANJE Sberbank d. d. Tepanje 28 d 03 758 08 50 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
ŠENTJERNEJ Sberbank d. d. Levičnikova cesta 2 07 394 26 80 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
NOVA GORICA TUINTAM d. o. o. Kidričeva 20 05 906 24 10 pon.-pet.: 9.00 - 19.00,
sob.: 9.00 - 13.00


Prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf