Sprejem prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, d.d
Objavljeno: 16. 12. 2015


Obveščamo vas, da je družba RRC Računalniške storitve, d.d., dne 17. 12. 2015 objavila v časopisu Delo prevzemno ponudbo za odkup delnic družbe ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, d.d., z oznako ZVBG. Prevzemna cena znaša 1.98 EUR za delnico.

Postopek sprejema prevzemne ponudbe

Če želite delnice prodati in prejeti kupnino, se morate pravočasno odzvati – odpreti trgovalni račun ter podpisati ustrezne obrazce za sprejem prevzemne ponudbe. Vse aktivnosti za prodajo delnic lahko opravite:

 

 

  • na sedežu družbe ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d., Slovenska cesta 54a, Ljubljana,
  • v spodaj navedenih enotah Sberbank banke d. d.,
  • v poslovalnici TUINTAM d. o. o.


Potrebni dokumenti za odprtje trgovalnega računa:

 

 

 

 

  • veljaven osebni dokument,
  • davčna številka,
  • osebni bančni račun (bančna kartica),
  • KDD potrdilo o lastništvu delnic (priporočljivo).


Ključni podatki prevzemne ponudbe

Veljavnost prevzemne ponudbe
Prevzemna ponudba je veljavna od 18. 12. 2015 do vključno 11. 02. 2016 do 12. ure, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša v skladu z veljavno prevzemno zakonodajo.

Nakazilo kupnine
Delničarji prejmejo kupnino v osmih dneh, šteto od dne, ko Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD) prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzemne ponudbe. Nakazilo kupnine izvede Centralna klirinško depotna družba d. d. (KDD).

 

 

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
LJUBLJANA ILIRIKA d. d. – sedež družbe Slovenska cesta 54 a 01 300 22 70 080 21 09 pon.-pet.: 8.00 - 17.30

 

 

 

 

 

Mesto Naziv Naslov Telefon Delovni čas
KRANJ Sberbank d. d. Na Skali 6 04 201 38 80 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
KOPER Sberbank d. d. Pristaniška 43 a 05 663 48 61 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
MARIBOR Sberbank d. d. Ul. Heroja Bračiča 6 02 238 03 45 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
CELJE Sberbank d. d. Prešernova ulica 27 03 428 78 08 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
ŠENTJUR Sberbank d. d. Mestni trg 2 03 747 18 40 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
TEPANJE Sberbank d. d. Tepanje 28 d 03 758 08 50 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
ŠENTJERNEJ Sberbank d. d. Levičnikova cesta 2 07 394 26 80 pon.-pet.: 8.30 - 13.00
in 14.30 - 16.30
NOVA GORICA TUINTAM d. o. o. Kidričeva 20 05 906 24 10 pon.-pet.: 9.00 - 19.00,
sob.: 9.00 - 13.00

 


Prevzemni prospekt in obrazec za sprejem prevzemne ponudbe

prospekt.pdf 
Obrazec IZJ-DEN.pdf 

 

 

 

 

Nazaj na novice