Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za spremljanje statistike obiska. Izberite opcijo »Nadaljuj« ali pa na tej povezavi izklopite njihovo uporabo. Nadaljuj


Trgovanje z vrednostnimi papirji

Prodal sem delnice, vendar še nisem prejel denarja. Zakaj?  

Denarna sredstva so knjižena na vašem trgovalnem računu. Denarna sredstva se vam nakazujejo avtomatično, razen če s posebno izjavo z ILIRIKO d.d. sklenete, da se denarna sredstva od prodanih delnic avtomatsko ne nakazujejo na vaš osebni račun.

Zakaj delnice niso prikazane v portfelju?  
Kako opravim prenos delnic iz registrskega računa na trgovalni račun?  
Kako opravim prenos delnic iz trgovalnega računa druge borznoposredniške hiše na trgovalni račun pri Iliriki?  

Denarna sredstva v portfelju

Kam se nakažejo denarna sredstva?  

Denarna sredstva za nakup finančnih instrumentov nakažite denarna sredstva na spodnji račun:

ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana
transakcijski račun za stranke: SI56 0292 4026 2175 377 odprt pri banki NLB d.d.
BIC koda banke: LJBASI2X
sklicna številka: 00 - številka pogodbe za borzno posredovanje
koda namena plačila: SECU
namen plačila: Nakup finančnih instrumentov

Kdaj so denarna sredstva vidna v portfelju?  

Davek od dobička

Kdo vloži napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov?  
Napoved vloži do 28. februarja tekočega leta davčni zavezanec, ki je v preteklem letu odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone.
Kdaj mora zavezanec vložiti napoved?  
Kje in kako vložiti napoved?  
Kdaj prejmem odločbo o odmeri davka?  
Ali mora davčni zavezanec v primeru izgube vložiti napoved?  
Ali se pri letnem obračunu dobička upoštevajo tudi stroški in provizije?  
Kolikšna je stopnja davka?