Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za spremljanje statistike obiska. Izberite opcijo »Nadaljuj« ali pa na tej povezavi izklopite njihovo uporabo. Nadaljuj
Postopek upravljanja premoženja

1 Pogovor Doba investiranja Pričakovana donosnost in odnos do tveganja Naložbeni cilji Dodatne želje Osebni finančni načrt
Upravljanje premoženja temelji na medsebojnem zaupanju. Zato se v prvem koraku osebno, iskreno in poglobljeno pogovorimo o vaših naložbenih ciljih, času, v katerem jih želite uresničiti, ter tveganju, ki ste ga pri investiranju pripravljeni sprejeti. Dogovor povzamemo v osebnem finančnem načrtu, ki predstavlja temelj našega dolgoročnega sodelovanja.

2 Osebni finančni načrt Izbor naložbene politike Sklenitev pogodbe in nakazilo sredstev Nizko tveganje Zmerno tveganje Visoko tveganje
Ključni del osebnega finančnega načrta je izbor pravilne naložbene politike, ki ustreza vašim pričakovanjem. Naložbene politike se razlikujejo v tem, kako visoke donose lahko pričakujete in v kolikšni meri je vaše premoženje izpostavljeno tveganju. Pomagamo se vam odločiti med politiko z nizkim (low risk), zmernim (normal risk) in visokim tveganjem (high risk). Po izboru sledi podpis in sklenitev pogodbe ter nakazilo sredstev na trgovalni račun.

3 Strategije upravljanja Cilj Doseganje nadpovprečnih donosov Proces upravljanja Top down alokacija Oblikovanje portfelja Regijska alokacija analiza makroekonomskega okolja Sektorska alokacija analiza izbranih sektorjev Analiza izbranih podjetij
Ne glede na izbrano naložbeno politiko je naš cilj doseganje nadpovprečnih donosov. To pomeni, da skušamo z aktivnim upravljanjem v vsakem trenutku dosegati boljše rezultate od tržnega povprečja (benchmarka). Izbor naložb, v katere investiramo vaše premoženje, poteka s t.i. top-down alokacijo. Začnemo z analizo širšega makro-ekonomskega okolja (regije, države), nadaljujemo z ožjim izborom sektorjev (industrij, panog) in končamo s podrobno analizo najbolj perspektivnih podjetij. Tako posrbimo za najprimernejšo sestavo vašega portfelja.


4 Aktivno upravljanje portfelja Odzivanje na spremembe v okolju Spremljanje rezultatov Upravljanje s tveganji
Razmere na trgih se spreminjajo iz minute v minuto, zato je hitro odzivanje ključno. Naši upravljavci skrbno spremljajo analize trgov, gospodarstev in izbranih podjetij. S pravočasno alokacijo premoženja med različnimi naložbenimi razredi (delnice, obveznice idr.) ohranjamo nadzor nad nihanjem vrednosti premoženja in skušamo dosegati boljše rezultate od tržnega povprečja (benchmarka).

5 Redno obvescanje Mesečno poročilo Kvartalno poročilo
Kadarkoli v delovnem času se lahko z vprašanji in komentarji obrnete na svojega osebnega upravljavca prek telefona in e-pošte ali se dogovorite za pogovor v živo. O dogajanju v vašem portfelju vas obveščamo z mesečnimi ali kvartalnimi poročili.

1 Pogovor

Ne čakajte na primeren trenutek za začetek investiranja v sklade

Naložbeni cilji

Pričakovana donosnost in odnos do tveganja

Dodatne želje

2 Izbor

Pospešeni portfelj

Zmerni portfelj

3 Vstop v krovni sklad ILIRIKA

Za začetek je dovolj že 4.000 €

Davčni ščit enostavno prehajanje med skladi Brez stroškov Vse prednosti varčevanja v vzajemnih skladih

4 Aktivno prehajanje med skladi

Brez vstopnih stroškov in prehajanja med skladi

5 Redno obveščanje

Mesečno poročilo

Kvartalno poročilo

1 Pogovor

Ne čakajte na primeren trenutek za začetek investiranja v sklade

Naložbeni cilji

Pričakovana donosnost in odnos do tveganja

Dodatne želje

2 Izbor

Pospešeni portfelj

Zmerni portfelj

3 Vstop v krovni sklad ILIRIKA

Za začetek je dovolj že 4.000 €

Davčni ščit enostavno prehajanje med skladi Brez stroškov Vse prednosti varčevanja v vzajemnih skladih

4 Aktivno prehajanje med skladi

Brez vstopnih stroškov in prehajanja med skladi

5 Redno obveščanje

Mesečno poročilo

Kvartalno poročilo