Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za spremljanje statistike obiska. Izberite opcijo »Nadaljuj« ali pa na tej povezavi izklopite njihovo uporabo. NadaljujILIRIKA-on.NET - Težave pri prijavi

Zakaj prijava ni mogoča: "Neveljavno geslo ali uporabniško ime"?  

Najpogostejša napaka je napačen vnos bodisi uporabniškega imena bodisi gesla.

Pri vnosu gesel bodite še posebej pozorni pri razlikah med črkama O in o ter številko 0 (nič), med i in I, l in L ter številko 1 (ena).

 

 

ILIRIKA je avtomatično onemogočila dostop do trgovalne platforme ILIRIKA-on.NET  
Kontakt za pomoč pri prijavi  

ILIRIKA-on.NET - Naročila

Naročilo je bilo sprejeto, vendar ni v aktivnih naročilih. Zakaj?  

Naročila preko sistema ILIRIKA-on.NET lahko vpisujete tudi po končanem trgovanju (13:00 - 00:00), vendar morate biti pozorni na datum veljavnosti in tržna naročila, ki ob polnoči zapadejo.

Oddal sem tržno naročilo, vendar posel ni bil izvršen. Zakaj?  
Kateri so obvezni pogoji za izpolnitev naročila?  
Katere tipe naročil poznamo?  
Kaj je tržno naročilo in kdaj se uporablja?  
Kako vnesemo tržno naročilo?  
Kako se izvrši tržno naročilo?  
Kaj je omejeno naročilo in kdaj se uporablja?  
Kako delimo omejena naročila?  
Kako vnesemo navadna omejena naročila?  
Kako se izvršuje navadna omejena naročila?  
Kaj so omejena naročila z dodatnimi pogoji načina izvršitve?  
Kako vnesemo naročila takoj ali prekliči (FOK)?  
Kako vnesemo naročila izvrši ali prekliči (IOC)?  
Kako vnesemo naročila stop omejeno?  
Kaj je omejeno naročilo z dodatnimi pogoji časa izvršitve in kako se vnašajo?  

Trgovanje z vrednostnimi papirji

Prodal sem delnice, vendar še nisem prejel denarja. Zakaj?  

Denarna sredstva so knjižena na vašem trgovalnem računu. Denarna sredstva se vam nakazujejo avtomatično, razen če s posebno izjavo z ILIRIKO d.d. sklenete, da se denarna sredstva od prodanih delnic avtomatsko ne nakazujejo na vaš osebni račun.

Zakaj delnice niso prikazane v portfelju?  
Kako opravim prenos delnic iz registrskega računa na trgovalni račun?  
Kako opravim prenos delnic iz trgovalnega računa druge borznoposredniške hiše na trgovalni račun pri Iliriki?  

Denarna sredstva v portfelju

Kam se nakažejo denarna sredstva?  

Denarna sredstva za nakup finančnih instrumentov nakažite denarna sredstva na spodnji račun:

ILIRIKA d.d., Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana
transakcijski račun za stranke: SI56 0292 4026 2175 377 odprt pri banki NLB d.d.
BIC koda banke: LJBASI2X
sklicna številka: 00 - številka pogodbe za borzno posredovanje
koda namena plačila: SECU
namen plačila: Nakup finančnih instrumentov

Kdaj so denarna sredstva vidna v portfelju?  

Davek od dobička

Kdo vloži napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov?  
Napoved vloži do 28. februarja tekočega leta davčni zavezanec, ki je v preteklem letu odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone.
Kdaj mora zavezanec vložiti napoved?  
Kje in kako vložiti napoved?  
Kdaj prejmem odločbo o odmeri davka?  
Ali mora davčni zavezanec v primeru izgube vložiti napoved?  
Ali se pri letnem obračunu dobička upoštevajo tudi stroški in provizije?  
Kolikšna je stopnja davka?