Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za spremljanje statistike obiska. Izberite opcijo »Nadaljuj« ali pa na tej povezavi izklopite njihovo uporabo. Nadaljuj

Dokumenti družbe ILIRIKA Svetovanje d.o.o.

Družba ILIRIKA DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Ljubljana je decembra 2016 zaključila likvidacijo vzajemnega sklada ILIRIKA Modra zveza, mešani fleksibilni globalni sklad.

Dne 7.2.2017 je družbi na podlagi pravnomočne odločbe s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev prenehalo dovoljenje za upravljanje investicijskih skladov. Zaradi spremembe opravljanja dejavnosti je družba zaradi poslovnega razloga prekinila oziroma ni podaljšala pogodbe o zaposlitvi zaposlenim v družbi. Družba tako od dne 11.3.2017 nima več zaposlenih. S spremembo dejavnosti lastniška struktura družbe ostaja nespremenjena, spremenjena pa je oblika poslovodenja. Z dnem 9.2.2017 sta bila razrešena uprava in nadzorni svet družbe ter imenovan direktor družbe - Igor Štemberger, ki ostaja večinski lastnik družbe.

Letna poročila

 

Javne objave

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne

Obvestilo o zaključku likvidacijskega postopka

OBVESTILO O PRIČETKU LIKVIDACIJSKEGA POSTOPKA VZAJEMNEGA SKLADA ILIRIKA MODRA ZVEZDA MEŠANI FLEKSIBILNI GLOBALNI SKLAD

Sklep uprave o pričetku likvidacije vzajemnega sklada ILIRIKA Modra zvezda

Obvestilo o imenovanju nadomestnega clana uprave

Javna objava o novih osebah, pooblaščenih za zastopanje družbe

Javna objava o razrešitvi članice uprave družbe

Obvestilo o začetku trženja vzajemnega sklada ILIRIKA Modra zvezda

Obvestilo o sklenitvi skrbniške pogodbe

Sklep uprave o oprostitvi vstopnih stroškov

Obvestilo o pridobitvi dovoljenj ATVP

Obvestilo o prenehanju skrbniške pogodbe

JAVNO OBVESTILO O PRENOSU UPRAVLJANJA ILIRIKA KROVNEGA SKLADA

Obvestilo o prenosu upravljanja sklada Ilirika Krovni sklad in podskladov

Sklep o znizanju vstopnih stroskov za vplačila v podsklade ILIRIKA krovnega sklada

Obvestilo o zaključku dokapitalizacije družbe

Prospekt Krovni sklad 2015

Objava informacije o spremembi pravil upravljanja ILIRIKA Krovnega sklada

Obvestilo o začetku postopka dokapitalizacije

Obvestilo o spremembah v upravi družbe

Objava informacije o začetku likvidacije podsklada ILIRIKA Denarni evro

Objava informacije o spremembi pravil upravljanja ILIRIKA Krovnega sklada

Prospekt ILIRIKA Krovni sklad Oktober 2014

Obvestilo o sprmembah v upravi družbe

Obvestilo o razrešitvi prokurista

Prospekt Ilirika Krovni sklad 2014

Obvestilo o spremembah pravil upravljanja za podsklad ILIRIKA Modra kombinacija fleksibilni

Obvestilo o imenovanju prokurista

Objava o izvedbi pripojitve posameznih podskladov ILIRIKA Krovnega sklada

Obvestilo o imenovanju članov NS

Obvestilo o začasni zaustavitvi vplačil in odkupa investicijskih kuponov

Obvestilo o sklenitvi skrbniske pogodbe

Obvestilo o spremembi pravil upravljanja za Ilirika Krovni sklad

Prospekt ILIRIKA Krovni sklad April 2013

Obvestilo o spremembi v upravi družbe

Obvestilo o objavi povzetka polletnega porocila ILIRIKA Krovni sklad za leto 2012

Obvestilo o spremembah v upravi družbe

Pristop k podskladom ILIRIKA Krovnega sklada brez vstopnih stroškov

Obvestilo o spremembi v upravi družbe

Obvestilo o spremembi v upravi družbe

Javno obvestilo o spremembah pravil upravljanja za Ilirika Krovni sklad

Javno obvestilo o objavi povzetka polletnega poročila Ilirika Krovni sklad

Povzetek polletnega poročila za Ilirika Krovni sklad za leto 2011

Pristop k podskladoma Ilirika Latina delniški in Ilirika Prehrana delniški brez vstopnh stroškov

Javno obvestilo o oblikovanju podskladov Ilirika Latina delniški in Ilirika Prehrana delniški

Obvestilo o objavi Letnega poročila družbe ILIRIKA DZU d.o.o. za leto 2010

Povzetek revidiranega letnega poročila ILIRIKA Krovni sklad za leto 2011

Obvestilo o objavi povzetka revidiranega letnega poročila ILIRIKA krovni sklad za leto 2010

Pristop k podskladom ILIRIKA Krovnega sklada brez vstopnih stroškov

Pristop k podskladoma ILIRIKA Gold delniški in ILIRIKA Amerika delniški brez vstopnih stroškov

Javno obvestilo o oblikovanju podskladov Ilirika Gold delniški in Ilirika Amerika delniški

Pristop k podskladoma ILIRIKA Gold delniški in ILIRIKA Amerika delniški brez vstopnih stroškov

Pristop k podskladom ILIRIKA Krovnega sklada brez vstopnih stroškov

Povzetek polletnega porocila za Ilirika Krovni sklad 2010

Obvestilo o spremembah v upravi družbe

Objava povzetka letnega poročila za Ilirika Krovni sklad

Pristop k podskladom ILIRIKA Krovnega sklada brez vstopnih stroškov

Javno obvestilo o spremembi pravil upravljanja za Ilirika Krovni sklad

Obvestilo o spremembi vstopnih stroškov

Povzetek polletnega poročila za Ilirika Krovni sklad za 1 polletje 2009

Sprememba pravil upravljanja

Obvestilo o podaljčanju akcije

Obvestilo o oblikovanju Ilirika krovnega sklada

Pristop k podskladom Ilirika krovnega sklada brez vstopnih stroškov

Povzetek revidiranega letnega poročila za Ilirika Krovni sklad

Sprememba v upravi družbe

Obvestilo o imenovanju člana uprave družbe

Obvestilo o spremembi v upravi družbe

Spremembe v zastopanju družbe za upravljanje

Javna objava - obvestilo o prekršku

Povzetki polletnih poročil vzajemnih skladov za prvo polletje leta 2008

Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov za sklade

Javno Obvestilo O Spremembi pravil upravljanja Vzajemnih Skladov

Javno obvestilo o spremembi skupnih pravil upravljanja vzajemnih skladov

Povzetki revidiranih letnih poročil vzajemnih skladov za leto 2007 -2

Povzetki revidiranih letnih poročil vzajemnih skladov za leto 2007

Javna objava sprememb v upravi družbe za upravljanje

Javna objava preklica obvestila o brezplačnih vstopnih stroških

Obvestilo o novem članu uprave

Obvestilo o razrešitvi člana uprave

Vračilo bonusnih delnic OGZD

Obvestilo o brezplacnih vstopnih stroskih pri vplacilu v sklada Modra kombinacija in Modri Kapital

Obvestilo za javnost - Ilirika Investments HR

Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov za sklade

Obvestilo o spremembni vstopnih stroškov za sklade

Javna objava pravilnika o izvensodnem resevanju sporov

Sprememba naslova družbe

Povzetki polletnih poročil vzajemnih skladov za prvo polletje leta 2007

Javna objava spremembe matičnih številk pri skladih.

Obvestilo o imenovanju novega člana uprave

Povzetki revidiranih letnih poročil za sklade - 2 del

Povzetki revidiranih letnih poročil za sklade

Obvestilo o imenovanju novega člana uprave

Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov za delniška vzajemna sklada Ilirika Azija in Ilirika Modra Energija

Obvestilo o začetku trženja skladov Ilirika Azija in sklada Ilirka Modra energija

Obvestilo o znižanju vstopnih provizij

Obvestilo o imenovanju novega člana uprave

Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov

Povzetki nerevidiranih polletnih poročili skladov za prvo polletje leta 2006

Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov

Objava o začetku trženja skladov Modra farmacija, sklada Modre Finance, in Modra gazela

Objava o spremembi lokacije poslovanja

Obvestilo o imenovanju člana uprave z odložnim pogojem

Letno Porocilo sklad Modra Kombinacija za leto 2005

Letno Porocilo sklad Modri Kapital za leto 2005

Letno Porocilo za sklad Modri korak za leto 2005

Posebno revizorjevo mnenje za potrebe obveščanja javnosti

Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov za sklad Modri korak

Obvestilo o imenovanju novega člana uprave

Obvestilo o začetku trženja sklada Ilirika Vzhodna evropa

Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov za sklad Ilirika Vzhodna evropa

Obvestilo o začetku trženja sklada Modri sklad skladov

Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov za sklad Modri korak

Objava VEP za obvezniški vzajemni sklad Modri kapital

Objava o pravilnem VEP za sklad Modri korak

Obvestilo o znižanih vstopnih stroških za sklad Modri korak

Obvestilo o pravilnem VEP za sklad Modri kapital

Obvestilo o začetku trženja sklada Modri korak

Obvestilo o spremembah v upravi Družbe

Obvestilo o pravilnem VEP

Obvestilo o znižanju vstopnih stroškov

Povzetki polletnih poročil vzajemnih skladov Modra Kombinacija in Modri Kapital

Objava DZU o skrbniški pogodbi

Sprememba pravil upravljanja skladov Modra Kombinacija in Modri Kapital

Popravek Vrednosti VEP

Povzetek Revidiranega Letnega poročila ILIRIKA DZU za leto 2004

Obvestilo o uskladitvi poslovanja

Povzetek polletnega poročila sklada Modra Kombinacija za leto1. polletje 2004

Povzetek Revidiranega Letnega poročila ILIRIKA DZU za leto 2003

 

Mesečna poročila

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec maj 2016

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec april 2016

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec marec 2016

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec februar 2016

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec januar 2016

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec december 2015

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec november 2015

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec oktober 2015

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec september 2015

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec avgust 2015

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec julij 2015

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec junij 2015

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec maj 2015

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec april 2015

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec marec 2015

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec februar 2015

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec januar 2015

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec december 2014

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec november 2014

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec oktober 2014

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec september 2014

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec avgust 2014

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec julij 2014

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec junij 2014

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec maj 2014

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec april 2014

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec marec 2014

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec februar 2014

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec januar 2014

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec december 2013

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec november 2013

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec oktober 2013

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec september 2013

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec avgust 2013

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec julij 2013

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec junij 2013

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec maj 2013

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec april 2013

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec marec 2013

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec februar 2013

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec januar 2013

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec december 2012

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec november 2012

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec oktober 2012

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec september 2012

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec avgust 2012

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec julij 2012

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec junij 2012

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec maj 2012

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec april 2012

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec marec 2012

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec februar 2012

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec januar 2012

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec december 2011

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec november 2011

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec oktober 2011

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec september 2011

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec avgust 2011

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec julij 2011

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec junij 2011

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec maj 2011

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec april 2011

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec marec 2011

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec februar 2011

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec januar 2011

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec december 2010

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec november 2010

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec oktober 2010

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec september 2010

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec avgust 2010

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec julij 2010

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec maj 2010

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec april 2010

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec marec 2010

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec februar 2010

"Mesečno poročilo skladov Ilirike DZU za mesec januar 2010